Kapcsolat és Érintés

A Mese a zöld gyerekről című tanítási drámán keresztül, Haraszti Judit tanárnő vezetésével a gyerekek a mássághoz való viszonyulásról, a közösség és az egyén viszonyáról, a közérdek és az egyéni érdek elemzéséről tanultak.A másság elfogadása, a beilleszkedés és alkalmazkodás problémáit vizsgálták, miközben összegyűjtötték arra a választ, hogy mi segyti és mi gátolja a másság elfogadását. A drámán keresztül erkölcsi döntéseink közvetlen következményeinkek hatásait tapasztalták meg.

A tevékenységformák: szereppe való azonosulás, szerepviselkedések csoportos elemzése, bemutatás, díszletek, jelmezek megtervezése, elkészítse csoportomunkában. Jelenetek elemzése, színapdi mozgásformák, színpadképek megtervezése, tanulmányozása, megalkotása.

2014. december 17-én Sárospatakra látogatott az ART ÉRT edelényi drámás csoportja. A kiránduláson elmentek a Rákóczi várba, ahol megtekintették a Vörös Tornyot, valamint megnézték az nemrégiben feltárt ágyúöntő műhelyt. Ezt követően a Huszár Panzióban megebédeltek és hazautaztak.

2014. december 17-én a "triolások" ismét Szombathelyre utaztak. A kulturális események sorozatának keretében a Szombathelyi Képtár tárlatait tekintették meg szakszerű idegenvezetés keretében. Ezt követően egy interaktív műhelyfoglalkozáson is részt vettek a tanulók.

Megismertük a tűzzománc alapanyagait és néhány technikáját. Vagy inkább úgy lenne helyes, hogy ismerkedtünk ezekkel. A megismerés nagyon sok időt fog igénybe venni azoknak, akiknek megtetszett ez a technika és foglalkozni szeretnének vele később is, komolyabban. Medállt készítettünk és kisebb méretű képeket. És ott volt még s kiégetés, ahol a legtöbb zománc teljesen más színt kapott. És ha kicsivel hosszabb ideig maradtak volna a kemencében, ettől is eltérő színek égetk volna ki. A tervezés persze itt is szükséges, de a végeredmény csak a kemence kinytása után láthat napvilágot...

Az esztétikum és a praktikum egészséges és okszerű elegyének mondhatnánk a népművészet által testet öltő használati tárgyakat. Nem öncélú egyik sem. A motívumok óvó, védő funkciókat kaptak, amelyek nem véletlenük kerültek fel egy-egy eszközre. A fonás pl. erősíti a bőrszíjakat. - Milyen ez a fonás? - Még szép is! A bőr pedig egy jó anyag. Szőhető, fonható, domboríthat, fűzhető, aplikálható, ragasztható, varrható... Karkötőt készítettünk magunknak. - Otthon folytatjuk egy másikkal!!

A TRIOLA A.M.I. a projekt keretén belül egy kiállítást rendeztek a csepregi telephely iskolájában, melynek anyagát a TRIOLA A.M.I. csepregi tanulóinak művei alkották.

Az edelényi diákok a Gyűrt ember című tanítási dráma segítségével az emberi kapcsolatok rendszerét, a társas interakciók egy lehetséges negatív következményeit ismerték meg. A téma ismételten az előítélet, a verbális agresszió, a sebezhetőség, megsebzettség volt. Tanulóink megtapasztalhatták a verbális és a nonverbális kommunikáció jelentőségét. A foglalkozások végén a kommunikációs jeleket kellett értelmezniük tabló megjelenítésével.

Nagy sikere volt az Art Értesek fellépésének a Csepregi Nemzetiségi Napon. A személyes találkozót direkt erre a napra kérte a Triolások tanárnője, Hetyési Katika néni. A programon az Art Értesek mellett más, Vas megyében előforduló nemzetiségek képviselői is képviseltették magukat. Jó volt érezni, hogy mennyire jól fogadják az ország másik felén is az igényes cigány folklórt.

A triolás foglalkozások mostani témája az volt, hogy hogyan váltak a hétköznapi kézműves -, iparos technikákkal készített tárgyak képzőművészeti alkotássá. Miképpen alakult ki a kultúra mai arca, szintje. A tanulók a foglalkozás során képet kapnak arról, hol bújnak meg, hol érhetőek tetten egyes képzőművészeti alkotásokban a kézműves, iparos alapok, illetve hogy miként válik egy munka képzőművészeti alkotássá.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Kapcsolat és Érintés csatornájára