Kapcsolat és Érintés

Megérkezett az elkülönített bankszámlára a támogatási előleg, így a menedzsment a korábban elhatározott sürgősségi kifizetési rendnek megfelelően, intézkedett az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőkről.

A projekt pénzügyi vezetője és a projekt menedzser egyezetést tartott a projekt finanszírozásától, különös tekintettel a közelmúltban jóváhagyott támogatási előleg tényére. Megbeszélésükön egy, a késéedelmes finanszírozáshoz igazodó cash flow-t állítottak össze, mely fontossági sorrendbe állította azokat a pénzügyi teljesítéseket, amelyeket az előleg bankszámlára érkezését követően azonnal rendezni kell.

A szakmai vezető telefonos és emailes egyeztetéseket folytatott a projektben dolgozó pedagógusokkal. A projekt első félévének szakmai munkájáról, a nyár előttünk álló feladatairól (különös tekintettel a tábor munkálataira) valamint a következő félév szakmai miunkájáról.

Az önismeret volt a témája a Csepregen megtartott legutóbbi foglalkozásoknak. A tanulók a tantárgyi fejlesztés keretén belül, megfogalmazták saját erősségeiket, gyengeségeiket. Megpróbálták kifejezni társaiknak, hogyan is látják önmagukat. A foglalkozás feladata volt egy önarckép valamint ehhez kapcsolódóan egy karikatúra készítése is.

A mű elbeszélésén keresztül a cigány zenészek helyének megismerése a zenetörténetben, a cigányzene és a magyar nemzeti identitás összefüggései. Cigányzenészek Magyarországon. Egy híres cigányzenész életének, munkásságának bemutatása. A cigányzeni elemeket felhasználó művek: Liszt-rapszódiák, Marosszéki táncok megismerése, a verbunkos zene stílusjegyei. Tevékenységformák: műfeldolgozás csoportmunkában, gyüjtőmunka, tanári magyarázat, tanuló kiselőadások, zenetörténet kutatása, elemzéssel, csoportmunkában, zenehallgatás.

A szövés is igen-igen ősi kézműves mesterség. Geomteriai hasonlattal élve, a vonalból síkot állítunk elő... És az igazi alkalmazás, a textília alkalmzása csak ez után következik a konyhától az istállóig. A nagy szövőszék és a mi szövőkereteonk közötti azonosságokat és eltéréseket gyoran megértettük. A felvetés persze mindehol kitartást és kmoly precizitást igényel. A szövés logikájának a megismerése csak előzetes a minták készítésének logikájához. Mi is készítettünk egy kis tarisznyát magunknak.

Szent Erzsébet Nap - Sárospatak

Sárospatakra, a Szent Erzsébet Napokra látogattak az edelényi gyerekek, ahol résztvettek a középkori forgatagban, játszóházaztak és megtekintették a Botkői csata rekonstrukcióját.

Az ART ÉRT Edelényi csoportja a soron következő foglalkozásokon, Kosztolányi Dezső Fürdés című novelláját dolgozta fel, tanítási dráma segítségével. A foglalkozás témája a tudatalatti hatalmának szerepe volt. A fókuszban annak a témának a körbejárása volt, hogyan befolyásolja tetteinket a rejtett gyűlölet. A foglalkozás során az alábbi tevékenységformákat használták: asszocoációk, kis csoportos jelenetek, fórum-színház, belső hangok.

A Langaléta Garabonciások műsora

A Kapcsolat és érintés című (TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056) pályázat kulturális programok sorozatában a Langaléta Garabonciások szórakoztatták az edelényi gyerekeket.

A megértő irónia, a humor, a pozitív cigányhősök ábrázolása irodalmi művekben (Eötvös József, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Grdonyi Géza műveiben). Tevékenységformák: irodalmi művek, szemelvények elemzése, magyarázat, csoportomunkában jellemrajzok készítése. A művekben az emberi kapcsolatrendszerek tanulmányozása, elemzése, az adott történelmi korban a cigányság, a "cigány" alakjának társadalmi kapcsolatrendszere. Gondolattérkép megalkotása csoportmunkában.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Kapcsolat és Érintés csatornájára