Kapcsolat és Érintés

Az edelényi diákok a tantárgyi fejlesztés keretei között feldolgoztak edelény környéki, baabonás illetve vallási témájú mondákat, azzal a célla, hogy a tanlók regionális irodalmi ismereteit bővítsék.Haraszti Judit tanárnővel, A Bodókői vár kincse című mondát dolgozták fel a drámapedagógia eszközeivel. A tanulók megismerték a mese és a monda közötti különbségeket. Csoportos munkaforma alkalmazásával, önállóan dolgozták ki a szerepeket, formálták meg a karaktereket. Megimerkedtek az érvelés módszerének gyakorlásával, melyhez a "mérleg nyelve" módszert használták.

A kőszegi, Dr. Nagy László Gyógypedagóia Intézet által szervezett kézműves foglalkozáson vettek részt a tanulók.

A fatekas fazekat készít, a keramikus kerámiát? A fazék kerámia volt valaha? - Millió kérdés, ami visszavezet a régmúlt hétköznapjaiba. A csodák is hétköznap történtek mindig. Csak aztán lettek ünnepnapok. Megeismerkedtünk a fazekasság alapanyagaival, eszközeivel, munkafolyamatival. De mennyi titok maradt még mindig, amit a pontos szakmai tudás és folyamatos szakmai fejlődés segít megismreni a szakemberek számára is. - És még ott vannak a díszítéssel kapcsolatos tudások, akár a területi eltéréseket, akár a motívumvilágot magában vesszük szem elé.

A cigányság jellegzetes népszokásainak felelevenítése. A heliy cigányközösség szokásainak megjelnítése, helyi hagyományok megismerése, gyűjtése, összevetése más közösségek ide illő szokásaival. Szokások és hiedelmek a cigány közösségekben a születéstől a halálig. Móricz Zsigmond - A kondás legszennyesebb inge - történetének feldolgozása, a történet megjelenítése drámapedagógiai módszerekkel: történetváz körmesével, tablóképek, kiscsoportos improvizációval, a babonákkal kapcsolatos magatartésformák bemutatása.

A projekt keretén belül elindultak a tantárgyi fejlesztés foglalkozásai is az ART ÉRT A.M.I. edelényi telephelyén is. A foglalkozások 2×15 fős csoportban, Haraszti Judit tanárnő vezetésével zajlanak. A foglalkozások során feldolgozásra kerülnek a drámapedagógia alapvető ismeretei. A foglalkozások az ART ÉRT A.M.I. felszerelt tantermében kerülnek megvalósításra.

A csepregi diákok feladatul kapták, hogy kutassák fel, a családjukban milyen, mesterségeket gyakorló, kézművességgel foglalalkozó családtagok, felmenők éltek. Ezután közösen kiállítást rendeztek, melyen a felkutatott információk alapján ki-ki bemutatta a saját családjában "talált" mesterséget. 

Az ART ÉRT edelényi tanulói a cigányság történetéhez kapcsolódó, életmódjukat megjelenítő szituácuós jétkokat játszottak a soron következő tantárgyi fejlesztés óráin. A játélk célja annak megtapasztalása volt, hogyan zajlott a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás a kompániák és tagjaik között. A játékok során a tanulók kapcsolatteremtő játékokat, ritmusgyakorlatokat játszottak. Megismerkedtek a csoportos térhasználat módszerével valamint az improvizációs játék műfajával. 

A projekt keretén belül elindultak a tantárgyi fejlesztés foglalkozásai is a TRIOLA A.M.I. csepregi telephelyén is. A foglalkozások 2×10 fős csoportban, Hetyésy Katalin tanárnő vezetésével zajlanak. A foglalkozások során feldolgozásra kerülnek a kézműves technikák története, anyaghasználata és motívumkincsei is. A foglalkozások a TRIOLA A.M.I. felszerelt tantermében kerülnek megvalósításra.

 1. André Izabella
 2. Bari Ferenc Martin
 3. Bartus Honoráta
 4. Bartus Natasa
 5. Berki Diána
 6. Botló Alex
 7. Csikó Árpád
 8. Csikó Klaudia
 9. Gujás Klaudia
 10. Gulyás Borostyán
 11. Káló Emőke
 12. Káló Zsófia
 13. Kappmeier Melani
 14. Kónya Fatima
 15. Kótai Csaba
 16. Kótai Dániel
 17. Kótai Dzsenifer
 18. Kukucska Patrik
 19. Lakatos Dolóres Lenke
 20. Lakatos Katalin
 21. Lakatos Tibor
 22. Lakatos Zsolt
 23. Matisz Lisbeth
 24. Mida Mercédesz
 25. Ragályi Aranka

A kézműves meseterségek néhány gyakorlati fogását is megismertük. Az anyaggal történő érintkezés és a kitűzött feladat megvalósítása közben mintha összeérne jelen és múlt. A konkrétan vett kézi munka régi-új éléményekhez juttatott bennünket.

Megismerkedtünk néhány jelenleg alkotó népi iparművész éeletútjával, alkotásaival, mesterségéről alkotott nézeteivel.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Kapcsolat és Érintés csatornájára