Kapcsolat és Érintés

Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola edelényi telephelyén valamint a Triola Alapfokú Művészeti Iskola csepregi telephelyén egyaránt elindultak a heti szakmai találkozók és a tagozatokhoz illeszkedő tantárgyi fejlesztések. Mindkét helyszínen mind a két típusú foglalkozást ugyanaz a tanár tartja. Edelényben Haraszti Judit foglalkozik a dráma tagozatos gyerekekkel, Csepregen pedig Hetyésy Katalin foglalkozik a kézműves gyerekekkel.

A cigányság eredetének megismerése, a cigány népcsoport jellemzői, területi elhelyezkedésük Magyarországon, Európában és a világban. Eredetmondák: A Fáraó népe vagyunk, Sosem volt Cigányország, Isten verése ez mirajtunk (Bari Károly, Bartos Tibor). Tevékenységformák: művek, műrészletek szóbli, írásbeli ismertetése, rajzban  történő megjelenítése, a mű hangulatát megragadó csoportos dramatizálás, bábkészítés, a "cigányos" környezet ábrázolása, animációs rövidfilm megtekintése, illusztrációk készítése csoportomunkában.

A „Pettyetlen katica” című tanítási dráma került feldolgozásra az első tantárgyi fejlesztés órán Edelényben. A történet a másság, a tolarencia, a kiközösítés problematikáját dolgozza fel. Improvizáció, interjú, forró szék, gondolatkövetés gyakorlataival sikerült elmélyíteni a probléma kezelésének fontosságát

Az emberiség emlékezőképessége 3 generációig pontosan működik. A korábbi történelmi események és struktúrák kialakulása tette lehetővé a kultúra mostani szintjét. A téma kapcsán a Triolás gyerekek családtörténet kutatásba kezdtek. Régi képeket, történeteket gyűjtenek össze, melyből egy következő foglalkozáson közös tabló készül.

A projekt második hetében a menedzsment a szakmai vezetővel együtt munkamegbeszélést tartott, melyen részletezték a projekt feladatait. A projekt menedzsere beszámolt a projekt kezdetének adminisztrációs intézkedéseiről, mint pl. a támogató okirat kiállításához szüksége dokumentáció összeállítása és beküldése, a pénzügyi ütemezés (cash flow) összeállítása. A megbeszélésen rögzítették a projekt adminisztrációjának kereteit, az utalványozás rendjét és a dokumentációhoz használatos bélyegzők szövegezését.

Bemutatkoztunk. Egymásnak, és talán kicsit magunknak is... Felmértük, ki hányadán áll éppen saját kézügyességével, alapismereteivel. A szerteágazó iparművészeti, művészettörténeti korszakok hogyan állnak össze a fejünkben, hogyan tájákozódunk azok között. Megismerkedtünk néhány iparművészeti ággal, az abban előforduló mesterségekkel, történetével.

2014. február 1-én elindult a Kapcsolat és Érintés c. projektünk, melyben az Új ART ÉRT Alapítvány, mint főpályázó, a szegedi Triola a Művészpalántákért és Oktatóikért Közhasznú Alapítvány, pedig mint konzorciumi partner vesz részt. A projekt során mindkét helyszínen heti rendszerességű, egy tanóra időkeretű szakmai találkozókra kerül sor, mely annyit jelent, hogy a projektbe bevont gyerekek, mindkét szervezet művészeti iskolájában, a tanórán túli képzésben részesülnek.

"Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kapcsolat és érintés” című, TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056 jelű pályázatát az Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 16 998 291 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte."
 - kaptuk a hírt.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Kapcsolat és Érintés csatornájára