Óriáskép avatása Sajóbábonyban

Az óriásképek műfaja egy Új Monumentalitás nevű csoporttól származtatható még az 1990-es évek közepéről.

Festőművészek Sárospatakon azt találták ki, hogy műveiket az utcára helyezik ki, hogy minél többen lássák azokat. És úgy is lett. Ezek az óriás méretű, 5 x 8 méteres képek szépen lassan beszervültek műalkotásként az emberek életébe. Ez nagyon jó cél! Megvalósítható cél is egyben.

Amiként megvalósítható lett a mi célunk is, a mi óriásképünkkel összefüggésben. Sajóbábony egy olyan hely, ahol a dolgok megtörténnek, megvalósulnak, megvalósulhatnak. Ehhez konstruktív és értékközpontú együttállások, együttműködések szükségesek.

Megyénk több településén dolgozik művészeti iskolánk. Így bátran ki lehet jelenteni, hogy példaszerű együttműködés, együttgondolkodás és együtt cselekvés jött létre intézményünk és a település évtizedesnél hosszabb időre visszatekintő kapcsolatában.

Köszönhető ez elsősorban a minket befogadó intézménynek, vezetőinek, a tanár kollégáknak és persze nem utolsó sorban a gyerekeknek, akik részt vesznek az ART ÉRT-es művészetoktatásban.

Ki kell hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem mindegy milyen tágabb környezetben teszik ezt. Napjainkban közvetettebb lett az iskolák és az őket befoglaló önkormányzatok viszonya, mégsem tekinthetjük azt elválaszthatónak, elválasztottnak. Erre egyre több település döbben rá napjainkban. Joggal, hiszen a település és annak iskolája között a helyi közösséget maghatározó kapcsolat volt mindig, mint ahogy Sajóbábonyban is.

Ez a meghatározó összetartozás öltött testet ebben a kis projektben is, ami Varga Ágnes kollégánk ötletétől, a gyerekek képeiket létrehozó alkotó munkáján keresztül a művészeti iskola koordináló tevékenységén keresztül vezetett az önkormányzat támogatásával a mű helyére kerüléséhez.

Köszönet illeti hát a megálmodót (Varga Ágnes tanárnőt), a megalkotókat (a gyerekeket), a kép kihelyezését támogató önkormányzat nevében dr. Szilva István polgármester urat, és a megnyitó ünnepséget lebonyolító iskola képviseletében Loy Lászlóné igazgató asszonyt.

Azt kérem a sajóbábonyiaktól, tekintsék magukénak a képet, vigyázzanak rá. Aztán, ahogy múlnak az évek és majdan szülőként elhozzák gyermekiket a mostani gyerekek, mondják el, hogy ezt a képet az együttgondolkodás, a tettekben megnyilvánulni képes alkotóerő és –képzelet hozta létre.

 

Sajóbábony, 2015. szeptember 28.

Képek: