Óvoda

Tisztelt Szülők!

Köszönjük 2014 szeptemberében indult óvodánk iránti érdeklődésüket.

Az óvoda helye a Kossuth utca és a Patika köz sarkán működő varroda alsó szintje, Kossuth utcai bejárattal. 

Két csoportos óvodát szerettünk volna elindítani azoknak a családoknak, akik szeretnének családias hangulatú, személyiségközpontú óvodát gyermeküknek.
A pedagógiai programból idézve:
"Programunk célja:

 A személyiség kibontakoztatása, a gyermeki alkotóvágy, a fantázia a művészeti nevelés eszközeinek segítségével, megfelelő készségek, képességek fejlesztésével történik, amelyek hatására az óvodások alkalmassá vállnak az iskolai élet elfogadására."

A teljes pedagógiai program megismerhető lesz a megfelelő szakértői egyeztetéseket követően.
Három óvónővel és két dadával fogunk dolgozni. Tapasztalt, jelentős szakmai múlttal rendelkező óvodapedagógusokról van szó, de tervezzük kimondottan fiatal óvónő alkalmazását is.

Az alapvető törvényi előírások és az óvodapedagógusok elképzeléseit szem előtt tartva, azok biztosításával alakítjuk ki a rendelkezésre álló belső teret a csoportszobákhoz és egyéb helyiségekhez. Az udvaron elzárt, eu-s szabvány szerint épített játszóudvart szeretnénk kialakítani. Az óvoda belső tereiben természetes anyagokat kívánunk felhasználni - alapgondolatunknak megfelelően - az ebben rejlő természetesség erejét véve elsődleges környezetformáló tényezőként.

Sok kérdés még nyitva áll előttünk. Ezeket azokkal a szülőkkel szeretnénk közösen eldönteni, akik az előttünk álló hetekben előzetesen nyilatkoznak arról, hogy gyermeküket hozzánk kívánják beíratni. Ilyen az étkeztetés megoldása, az éves művészeti program összeállítása, az óvodai élet egyéb lehetőségeinek megtervezése a családokkal közösen.

Mivel újonnan induló intézményről beszélhetünk, amely szülők és pedagógusok kezdeményezésére jön létre, magunk fogalmazhatjuk meg óvodánk szinte minden tulajdonságát, azok, akik használni fogjuk az új intézményt. És ez jó!

A finanszírozásról néhány szót:

Alapítványi óvoda lévén az államtól megkapjuk az óvónők és a munkájukat segítő szakemberek átlagbérét. A működéshez azonban szükség lesz szülői hozzájárulásra is, amelynek összege – a jelenlegi számítások szerint – havi 20 ezer forint lesz az étkezési díjon felül, ami előre láthatólag 10 ezer forint körül lesz havonta.

Óvodánk napi 12 órát tart majd nyitva. A csoportokban minden napnak megvan a szakmai program szerinti meghatározott napirendje, domináló tevékenységei. A délelőtt során a szabad és a kötött tevékenységek folyamatosan követik egymást, figyelve a gyerekek életkori sajátosságaiból adódó lehetőségekre, figyelmük fáradékonyságuk változásaira.

                          Szabad tevékenység                                   Kötött tevékenység

                                       játék                                                         étkezések

                  vizuális művészeti tevékenység                             mozgásos körjáték

                                 udvari játék                                               beszélgető kör

                     munka jellegű tevékenység                                      testmozgás

                                 tisztálkodás                                                        séta

                                                                                                           mese

                                                                                                         pihenés

A délután megtervezésére is nagyon odafigyelünk. A tevékenységek ritmusát a csoportba járó gyerekek élettani igényéhez igazítjuk.

Heti ritmus

Egy héten belül a napok különbözőségét más-más tevékenységek jelentik, a heti rend szerint. Közös találkozási pont a heti séta, mely a környező világ megismerését segíti, a testmozgás és a vizuális művészeti tevékenységek választékossága. Ezek mindig ugyanabban az időben kezdődnek, és a gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre és a jól kialakított szokásokra épülnek.

Havi ritmus

A csoportban dolgozó óvónők a természeti változásokhoz az ünnepekhez igazodva váltják egymást. A nevelőmunka tervezése, az ünnepekre való érzelmi készülődés hangulata, szervezése, az ismeret- és élménynyújtás témakörei, az évszakasztal is így változik.

Évi ritmus

Az éves ritmust az évszakok körforgása, a természet változásai és a magyar néphagyományokon alapuló ünnepek és jeles napok határozzák meg.

Az évkör ünnepei állandó ismétlődéssel térnek vissza. Gyermekeink nevelésében nagyon fontos szerepet játszanak, nélkülözhetetlen lelki táplálékot jelentenek. Megformálását hagyományok segítik. A gyerekek koruknál fogva még nem érti az ünnep belső tartalmát, a mi feladatunk, hogy megkeressük, és átéljük velük az ünnepvárás hangulatát.

A készülődés pillanataiban érzelmileg éljük át ezek hangulatát. Énekkel, verssel, mesével, ajándékkészítéssel, sütéssel, takarítással készülünk az ünnepekre, illetve készítjük elő a gyerekeket a családban való ünneplésre. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a szokások, az illem, az erkölcs, az emberi kapcsolatok megélésére.

Bízom benne, hogy segíthettünk az információkkal. Amennyiben maradt még nyitott kérdés (biztos vagyok benne…), szívesen megválaszoljuk azokat is.

Üdvözlettel:

Csetneki József igazgató