Óvodai beiratkozás és nyílt napok

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába jelentkező, három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
Kérjük, hogy jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:
• a kitöltött jelentkezési lapot (helyben is kitölthető)
• saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
• gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
• amennyiben a gyermek felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják, az erre vonatkozó igazolást.
A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány (jelentkezési lap letölthető az www.artert.hu honlapról, valamint beszerezhető az óvodában: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos u. 36., és az ART ÉRT Művészeti Iskola és Óvoda székhelyén: 3950 Sárospatak, Kazinczy Ferenc u. 27.)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Képek: