Óvodai beiratkozás

Szeretettel várunk minden családot, nagyszülőt, leendő ovist óvodánkban (Sárospatak, Kossuth út 36.) Nyílt napjainkon.

Pedgógiai programunkból:

Az óvodába kerülés, a befogadás időszaka az első közös együttműködés a család és az óvónő között. Az új gyerekek szokásaival, akarati tulajdonságaival a befogadáskor, természetes helyzetekben együtt élve, a közös játék, a beszélgetés, a tevékenykedés közben ismerkedünk meg. Éreztetjük a gyerekekkel, hogy feltétel nélkül elfogadjuk, mindenfajta érzelmi megnyilvánulásukat természetesnek tartjuk, és gondoskodunk róluk, óvjuk, védjük. Időt hagyunk, hogy a gyerekek feldolgozhassák az elszakadás élményét, óvatosan és türelmesen segítjük, biztatjuk őket. A gyerekek, ha megtalálják az óvodában az érzelmi biztonságot, megismerkednek az óvodai élet szokásaival, képessé vállnak arra, hogy szüleik nélkül éljék a mindennapjaikat ebben a világban, és bizalommal forduljanak az óvodában dolgozó felnőttekhez.

1. Gyermekképünk

A kisgyermek egy a világra nyitott érzékszerv, érzékleteiben él. Ebben az életkorban nagyon közel áll egymáshoz a testi és a lelki fejlődés, és így számos kölcsönhatás figyelhető meg. Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Nagyon fontos, hogy a gyermeknek elég ideje legyen arra, hogy a saját tempója szerint tudja felfedezni a világot, feldolgozni tapasztalataiból származó élményeket, és elsajátítani a sokféle minőséget, különbözőséget mindegyik érzékszer területén.

Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink minden nap szívesen jöjjenek az óvodába. Örömmel, felszabadultan tudjanak játszani egyedül és egymással. Személyiségük pozitív énképpel rendelkezzen, nyitottan, együttműködően, a másságot elfogadóan éljenek.

2. Óvodaképünk

Csoportjaink vegyes összetételűek. Ebben az érzelmi biztonságot jelentő családias légkörbe valósítható meg a példaadáson alapuló személyiségközpontú nevelés. A követendő mintát elsősorban mi, óvónők (és az óvoda minden dolgozója) nyújtjuk a magunk mindennapos tevékenységével, másodsorban pedig a gyerekek egymásnak. A kicsik követendő példát látnak a nagyokban, a nagyok pedig segítenek a kicsiknek. Egymás fejlődésén keresztül megtapasztalják, hogy milyenek voltak és milyenek lesznek. A három korosztály együttlétével a nagyobbak kitűnő áthagyományozói a csoport ritmusának, szokásainak, tevékenységeinek.

Az inger gazdag, sok érzékszervet igénybe vevő környezet előhívja a gyermek belső aktivitását, erősíti a tevékenységekben, mozgásban is megnyilvánuló „testi intelligenciáját”.

Facebook oldalunk:

https://www.facebook.com/ART-ÉRT-Csodafa-Óvoda-1504086959810894

Információ: ART ÉRT AMI és Óvoda - 3950 Sárospatak, Kazinczy út 27. Tel/Fax: 47 313 255, mobil: +36 20 569 6758, e-mail: info@artert.hu

Óvoda címe: 3950 Sárospatak, Kossuth út 36.