Újabb elnyert projekt az ART ÉRT-nél

A TÁMOP-3.1.4.C-14, Innovatív ikolák 2. ütem c. pályázati programot nyert el intézményünk, amelynek az "Út és esély" nevet adtuk. A pályázat keretében köznevelési intézmények igényelhettek 100%-os vissza nem térítendő támogatást taneszközök, sportszerek, oktatási eszközök, digitális tananyagok beszerzésére. 

Az elnyert támogatás összege: 39.966.030 Ft. A projekt 2015 április1 és október 30 között valósul meg. Benne, a beszerzések mellett nem csak tanulóinkat képezzük, hanem  pedagógusainkat is, főleg IKT szaktantárgyak oktatásában történő alkalmazására, akkreditált képzéseken, de lesznek tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését célzó képzések, családpedagógiai és pedagógiai műhelymunkát segítő képzések is.

A szorgalmi időszak alatti programelemek 6 telephelyünkön folynak havi rendszerességgel a művészetpedagógiai órák keretében több tematika mentén:

  • Digitális tartalmak és taneszközök használatának elmélyítése
  • Nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségének megismertetése
  • összesen 10 egészségnap szervezése
  • Családi életre nevelést támogató, szemléletformáló tréningek
  • Interaktív, kreatív foglalkozások a dohányzás és drogfogyasztás kockázatainak felismerésére, rögzítésére
  • Vállalkozói- és életpálya-építési tanácsadás mind a 6 megvalósítási helyszínen

Kreatív-ÖKO nyári táborok:

Tanulóinknak 3 kurzust rendezünk. 2 képzőművészeti, 1 drámás tematikájú szaktábort, amelyek a természet közeliség élményét, ember és természet kapcsolatát ismertetik meg és dolgozzák fel sajátos tantárgyi eszközeik és ismert műalkotások (néprajzi és „magasművészeti” alkotások) segítségével a terepen. A táborban 30 tanuló+6 pedagógus/kurzus, vesznek részt, 7 nap, 6 éjszaka. Megvalósítás 2015. június-július hónapokban történik.