Újabb nyertes pályázatunk!

"Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kapcsolat és érintés” című, TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056 jelű pályázatát az Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 16 998 291 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte."
 - kaptuk a hírt.

Jelen pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. Számos együttműködési lehetőség adódott már az iskolák számára, azonban célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezés még nem valósult meg. A konstrukció lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai
eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége.
A konstrukció – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.