Aros János kurátor működésének első lépése

"Egyéb körülmények azonossága esetén minél inkább elvet valaki „magától értetődő” normákat, annál kevésbé tisztel és tart be közmegegyezésesen érvényes normákat, s annál nagyobb lesz a felelőssége."

Aros János így gondolja alapítványunk építését... Sajátos, de sárospataki tevékenysége mentén már megismert mentalitása ez! Sajnálható!

Többen jelezték, hogy szeretnék megismerni az általunk Aros Jánosnak írt levél tartalmát:

"Sárospatak ART ÉRT Alapítvány
elnökétől
3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8.

Aros János
3950 Sárospatak, Dobó u. 40.

Tisztelt Aros Úr!
Levelét – amelyet posta úton juttatott el hozzám – a mai napon kézhez vettem. Sajnálattal kell közölnöm Önnel, hogy a kuratóriumi ülés elhalasztására vonatkozó kérését a késői időpont és egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudom teljesíteni éppen a napirendi pontok fontossága miatt.
A felkészülési szándékai ellen semmi kifogás sem állítható, ezért segíteni is szeretném önt információkkal ebben.
Kérései közül azonban az alábbiakban nem tudok rendelkezésére állni:
A felügyelő bizottság elnökének korábbi kérése kapcsán az ön tudomására is szeretném hozni (mint ahogy tettem ezt az elnök úrral is), hogy a művészeti iskolához 2012. szeptember 1-től az alapítványt csupán érzelmi szálak kötik. Amint arról biztosan értesült, ettől a dátumtól az iskolának egy másik alapítvány a fenntartója, így a levelében foglalt kéréseit elnökként nem áll módomban teljesíteni.
Amennyiben a következő kuratóriumi ülésre el tud jönni, az ettől eltérő, kérésében foglalt dokumentumokba be tud tekinteni.
A fenntartóváltás okairól az Ügyészségen a tegnapi napon nyilatkozatot tettem. Felelősöket nem tudom milyen szempontból kíván keresni ebben a kérdésben.
Civil életben történő tapasztalatlanságának tulajdonítom, hogy ajánlott levélben keresett meg, mikor ön előtt is ismert telefonszámom és az alapítvány e-mail címe is. Ezek használata rendkívüli módon képes meggyorsítani az információ eljuttatását, és sokkal rugalmasabbá teszik a kuratóriumunkon belüli kommunikációt, ahogy az eddig itt szokás volt nálunk. (Erre mint az alapítvány elnöke, a jövőre nézve nyomatékosan felhívom a figyelmét.) Mivel azonban valamilyen különös oknál fogva ragaszkodik kettőnk között a levelek útján történő gondolatcseréhez, elé kívánok menni szokásainak, de hozzá kell tennem a személyes találkozás még ennél is több információ cseréjére adhat lehetőséget kettőnk számára. Tisztelettel kérem tehát, hogy ilyen irányú szokásait ne hozza magával kuratóriumi munkája során.
Ha bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata adódna, telefonszámom (a biztonság kedvéért) 20 569 67 58, e-mail címünk: info@artert.hu.
Addig is kérem, juttassa el hozzám javaslatát a helyi közmédia alapítványunkat kirekesztő tevékenységéből fakadó problémák megoldása tekintetében.
A Felügyelő bizottság véleményezésére vonatkozó kérését az idő rövidsége és annak tartalma miatt nem tudtam értelmezni.
Kérését megfogadva, a következő kuratóriumi ülés előtt telefonon fogom keresni egyeztetés céljából.
Addig is őszintén bízom abban, hogy – mivel az aktuális kuratóriumi ülésen nincs módja megjelenni –
írásban eljuttatja nekem, valamint a kuratórium második tagjának (és akinek még jónak látja) a kiküldött napirendekhez fűzött véleményét, amelyet csatolni fogunk a készülő jegyzőkönyvhöz.

Sárospatak, 2012. szeptember 5.
Üdvüzlettel:

Csetneki József
Sárospatak ART ÉRT Alapítvány
kuratóriumának elnöke
"

Várjuk még Aros János kunstruktív, építő tevékenységét is civil szervezetünkben! Sajnálatos, hogy ítélőképessége és elvakult haragja ennyire eltávolította a valóságtól.

Talán megelőzi korát Aros János, amikor a kuratórium működésével összefüggő kérdésekkel az ügyésszéghez szalad. Ez már-már az ő rosszhiszeműségét is felülmúlja.