Aros János nem mond igazat!

Az Észak-Magyarország cikke:

"Nyílt levélben fordult Sárospatak polgármesteréhez Csetneki József sárospataki képzőművész, az Art Ért Alapítvány és a hasonló nevű galéria vezetője. A nyílt levél egyebek mellett a Borsod Online-on is megjelent.

A harmadik óriáskép

Szerinte túl sok az „ügy” közte és a mostani polgármestert között. Az egész a 2008-as képüggyel kezdődött.
Három sárospataki képzőművész – Balogh István, Csetneki József és feLugossy László – úgy határozott, három óriásképpel ajándékozza meg a várost. Az elsőt a lakótelepen avatták fel, a másodikat a belvárosban, a harmadik csak egy napig volt látható az Újbástya falán, majd miután sehol nem tudtak felületet találni, elvitték a városból, most Miskolcon, az Avasi Gimnáziumban látható.
– Egy idő után már követhetetlen volt, milyen kifogásokkal utasították el a harmadik kép kirakását – mondja Csetneki József. – Végül eluntuk, elvittük a városból a képet.
A következő történet az elmúlt év tavaszának végére datálódik Csetneki József szerint. Több civil szervezet összeállt, hogy éljen törvényes jogával, és megalakították a Sárospataki Közművelődési Tanácsot.
– Sok mindenre szerettünk volna választ kapni. A Közművelődési Tanács mint a képviseleti demokrácia egy bevett módozat egyszerűen szeretett volna a városvezetéssel konstruktív, alkotó párbeszédet folytatni, hiszen ezért jött létre. Több mint két hónapig válasz nélkül hagyták a több kérdésből álló levelünket, amelyben egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, miért nincs közművelődési koncepciója a városnak. Sokadszori nógatásunkra a jegyző a napokban válaszolt, de néhány részletkérdéstől eltekintve gyakorlatilag csak az áll levelében, hogy dr. Szabó Rita korábbi aljegyző határozatával szemben illegitimnek tekinti a Közművelődési Tanácsot, mondván, hogy alapítványként nem alapíthattunk volna ilyen szervezetet.
A harmadik történet egészen friss, hiszen a napokban arról kapott levelet az Art Ért Alapítvány, hogy az önkormányzat a Patak Galéria épületére vonatkozó bérleti szerződést egy hónapi határidővel, március 31-i határidővel felmondja. A galériának otthont adó épületrészt a bérleti szerződés értelmében 2013-ig adták bérbe az alapítványnak havi ötezer forint bérleti díjért.
– A város 2011. évi költségvetésének tervezése idején, az időközben kialakult, Közművelődési Tanács működésével összefüggő polémia időszakában ez az összeg hirtelen a négyszeresére emelkedett, amit a működtető Art Ért alapítvány nem tud előteremteni. Úgy tűnik, szeretnének előlünk minden levegőt elszívni, hiszen a városi közművelődés tervezése, finanszírozása kapcsán nyilván olyan kérdéseket feszegetünk, amelyekre nem szívesen válaszolnának – teszi hozzá Csetneki József.

Nem szerencsés

– Nem szerencsés ezeket a dolgokat összemosni – mondja Aros János, Sárospatak polgármestere. – A galériát a magam részéről sajnálnám, ha be kellene zárni. Szükség van az ilyen terekre. Ez egy önkormányzati tulajdonú lakás, amelynek a lakáscélú bérleti díja piaci árakon 30 ezer forint havonta, egyéb célú kiadása pedig több mint százezer forint havonta. Ehhez képest az ötezer forintos havi bérleti díj meglehetősen méltányos volt. Az önkormányzat jelenlegi helyzetében valamennyi ilyen típusú bérleti szerződésünket felülvizsgáltuk és a számos más esethez hasonlóan itt is csak közelítjük a bérleti díjat a piaci árhoz. Az erről szóló levelet mint a tulajdonos önkormányzat képviselője írtam meg, és miután fizetési szándékot nem tapasztaltam az alapítvány részéről, ezért vagyok kénytelen élni a szerződés felbontásával. Azt elfelejti megemlíteni Csetneki úr, hogy a piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megadásával, valamint azzal, hogy a galériához a város egy közcélú foglalkoztatottat biztosított teremőrként, a két év alatt legalább egymillió forinttal támogattuk az alapítványt. A Közművelődési Tanács esetében pedig annyi történt, hogy a tanács megalakulását kihirdették, tehát az nem illegitim. Örülünk is neki, hogy létrejött és számítunk a munkájukra. A jegyző csupán arra hívta fel a figyelmet, hogy ennek a szervezetnek a működése jogilag aggályos, mert – miután az a megyei bíróság 2010. március 3-án keltezett végzésében megállapítja – az alapítvány nem társadalmi szervezet, ezért nem lehet tagja ennek a Közművelődési Tanácsnak. Természetesen amennyiben erről a végzésről Csetneki úr tájékoztatja a tanácsot és megteszik a szükséges lépéseket, akkor szeretném, ha bekapcsolódnának a városban folyó munkába. Azt az állítását visszautasítom Csetneki úrnak, hogy üldöznénk a kultúrát Sárospatakon, hiszen csak a tavalyi évben a város költségvetéséből 150 millió forintot fordítottunk erre a célra. Az óriáskép ügyével nem kívánok foglalkozni. Az említett alkotásnak egy társasház falára történő kihelyezéséhez a 2008. szeptember 8-án kelt közgyűlési határozat szerint a lakók nem adták egyöntetűen a hozzájárulásukat. A képet nem tiltottuk ki a városból, hanem talán elfelejtette, hogy 2008. október 1-jén kelt, Sárospatak jegyzőjének címzett levelében Csetneki Zsuzsanna, az Art Ért művészeti iskola igazgatója – aki Csetneki József felesége – visszavonja a kép kihelyezésére vonatkozó nyilatkozatát. Ugyancsak elfelejtette azt is, hogy bár a Közművelődési Tanács nevében is aláírta a nyílt levelét, hogy ehhez előzetesen kérje a tanács tagjainak hozzájárulását. A magam részéről azt tartanám kívánatosnak, ha Csetneki József befejezné az árokásó tevékenységét és beállna végre a Kultúra Magyar Városában az építők közé."
-BG-

A cikkben Aros János nem mond igazat!
  
"Azt elfelejti megemlíteni Csetneki úr, hogy a piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megadásával, valamint azzal, hogy a galériához a város egy közcélú foglalkoztatottat biztosított teremőrként, a két év alatt legalább egymillió forinttal támogattuk az alapítványt."

Nem mond igazat Aros:
A bérleti díj 2008-ban lett megkötve, amikor szó sem volt semmilyen támogatásról. Normális bérleti szerződést kötött az alapítvány az önkormányzattal. Ha egy szava is igaz lenne, bizonyára fel tudna mutatni egy támogatási megállapodást. Ezt azonban nem tudja megtenni, mert nincs ilyen!
Nem mond igazat Aros:
A teremőr foglalkoztatásával összefüggésben sem mond igazat Aros, mert a RÁT-os közfoglalkoztatás keretében lehívott állami támogatást állítja be általa nyújtott támogatásként, amit megigényelt és megkapott az alapítvány egy hiánypótló közfeladat ellátására szóló, önkormányzattal kötött megállapodást követően. Azaz az alapítvány munkahelyet (is) teremtett, amit Aros János megszüntet.
Nem mond igazat Aros:
Mert az állítja, hogy "A Közművelődési Tanács esetében pedig annyi történt, hogy a tanács megalakulását kihirdették, tehát az nem illegitim. Örülünk is neki, hogy létrejött és számítunk a munkájukra."

Ha ez így lenne, nem feszegetnék folyamatosan a megalakulás (általuk jóváhagyott) körülményeit, illetve nem ülnének 2-3 hónapot a Tanács kapcsolatfelvételt kezdeményező levelén, betartanák saját rendeleteiket, illetve az ide illő törvényeket, nem zaklatnák a Tanács tagjait rendszeresen különböző állásfoglalások kérésével, mintegy megfélemlítve őket ezzel… és nem tartaná jogilag aggályosnak az ART ÉRT Alapítvány státusát a Tanácsban, és nem szabná a Tanács léte elismerésének feltételként az alapítvány tanácsbeli tagságát.
Nem mond igazat Aros:
"Ugyancsak elfelejtette azt is, hogy bár a Közművelődési Tanács nevében is aláírta a nyílt levelét, hogy ehhez előzetesen kérje a tanács tagjainak hozzájárulását. "

Talán ez a leginkább vérforraló hazugsága. A Tanács március 3-i ülésen napirend volt a Nyílt levél, a tagok hozzájárulása megtörtént. Az március 7-én jelent meg! Abban is csúsztat Aros János, hogy a szóban forgó dokumentum Csetneki József Nyílt levele. Talán elmulasztotta elolvasni, hogy a Sárospataki Közművelődési Tanácson kívül aláírta néhány elismert művész is, akik között van Kossuth-díjas, Munkácsy-díjasok is.
Nem mond igazat Aros:
Az óriásképpel kapcsolatban ő hallgatta el, hogy a szóban forgó műalkotást, amelyet a Magyar Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűrizett, egyszerűen horogkeresztnek minősítette, és a sarospatak.hu honlapon a projekt lejáratására topikot hozatott létre a lap „szerkesztőjével” 2008-ban.
Nem mond igazat Aros:
Azt állítja, sajnálná, ha a galériát be kellene zár(at)ni. A bérleti díjjal kapcsolatban azt állítja, hogy annak összege 30 ezer Ft havonta, vagy más célú használat esetén még százezernél is több. A bérleti díjak felülvizsgálata kapcsán szintén elhallgatja, a 2013-ig szóló, érvényes bérleti szerződést! Közfeladatot ellátó nonprofit szervezet esetében piaci árakkal hadonászni – nevetséges! Azt állítja – hamisan -, hogy nem tapasztalt fizetési szándékot az alapítvány részéről, ezért bontja fel a szerződést. – Visszanézhető, az alapítvány fizetési fegyelme bizonyítható!
Nem mond igazat Aros:
Az óriáskép ügyben sem. Az egy hosszabb litánia lenne! Minden esetre a cikkben hazugságaikat, politikai prekoncepcióikat folytatja, amelyeket botcsinálta hivatalnokként bújtattak jogszabályi gúnyába!
Nem mond igazat Aros:
… pedig tudja, hogy az árokásás nem a kultúraépítő emberek sajátossága. Ő maga azért vár engem a kultúra építői közé, mert fogalma sincs arról, hogy Sárospatakon hol épül a kultúra!