Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete levele Dr. Balog Zoltán Miniszter Úrnak

Dr. Balog Zoltán
Miniszter Úrnak

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete (AME) 2012 decemberében, az alapítványi iskolák bizonytalan helyzetének megszüntetése érdekében aláírásgyűjtésbe fogott. Dr Hoffmann Rózsa Államtitkár Asszonnyal folytatott decemberi megbeszélésünkön jeleztem, hogy az aláírásgyűjtést követően tárgyalásra kérünk lehetőséget az alapítványi iskolák biztos jövője érdekében.
Az aláírásgyűjtés lezárult több mint 15000 támogató nevében is, az AME elnökségének határozata értelmében, tisztelettel kérem Miniszter Urat, hogy mielőbb fogadja az AME delegációját, melyen az aláíró ívek átadása mellett, további égető problémáink megoldásáról is szeretnénk tárgyalni, ezeket röviden az alábbiakban összefoglaltuk.

Álláspontunk szerint elmúlt időszak nagy közoktatási átalakítása során az alapítványi iskolákat nem kezelte megfelelő módon a jogalkotás, a végrehajtás. Tudomásul kell venni, hogy ebbe a hálózatba több mint 250 000 tanuló jár, több mint 1000 intézménybe. Nem lehet cél a családok, intéz-mények ellehetetlenítése, bizonytalanságban tartása. 

Az alapítványi iskolák legsúlyosabb, azonnali megoldásra váró problémái, javaslataink.

1. Tekintettel arra, hogy semmilyen feltétel nem áll rendelkezésre, az alapítványi szakképző iskolákat 2013. szeptember 1-jétől ellehetetleníti a szakképzési törvény azon rendelkezése, mely szerint csak az a szakképző iskola részesülhet költségvetési hozzájárulásban, amely szakképzési szerződéssel rendelkezik.

Alapítványi szakképző iskolába több mint 75 000 tanuló jár, 250 szakképző intézmény működik alapítványi fenntartásban. Velük egyszerűen nem számol a szakképzési törvény, mellékesnek tekinti őket. Már egy hónap sincs a pedagógiai program felülvizsgálatáig, de se kerettantervek, se szakképzés fejlesztési tervek, se szerződési kritériumok nem állnak rendelkezésre. A szerződések megkötésére a törvényi határidőig semmi esély.

Az alapítványi szakképző iskolák fennmaradása jelen szabályozás mellett 2013. szeptember 1-je után, nem biztosítható.
Javasoljuk:
a. Törvénymódosítással a szakképző alapítvány iskolák finanszírozása azonos módon tör-ténjen a közoktatási finanszírozással. 
(Jár a pedagógus bér, + pótlék a jogszerűen működő iskoláknak)
b. A szakképzési szerződést a köznevelési szerződéssel azonos módon, azonos eljárásban kösse meg az állam. Megléte esetén az érintett iskolafenntartó az állam, egyházi iskolákkal azonos módon és mértékben kapja meg a költségvetési hozzájárulást.
c. A megyei szakképzés fejlesztési programok az állami intézményekkel azonos módon számoljanak az alapítványi szakképzési kapacitással.
d. A problémák megoldása, a törvény bevezetésének zavartalansága érdekében, a szakképzési törvényhez szükséges jogi, szakmai feltételek hiánya, késése miatt, a szakképzési törvény részletes életbeléptetését legalább egy évvel, 2014. szeptember 1-jéig halassza el a tör-vényhozás, ill. a kormány

2. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel, (SNI, szegény), tanulókkal foglalkozó iskolákkal kötendő köznevelési szerződés hiánya számos intézményt tehet tönkre.
Az elmúlt év nyarán megkötött közoktatási szerződések 27 intézmény számára adtak megnyugtató megoldást, korábban rajtuk kívül további 80 intézmény kapott állami kiegészítő támogatást, (többnyire tanulóiknak csak egy – rászoruló- részére), valamint több mint száz intézménynek volt állami, vagy helyi önkormányzattal kiegészítő támogatásra közoktatási megállapodása. A kieső források számításaink szerint legalább 7-10 000 tanuló ellátatlanságát fogja jelenteni, az iskolák bezárása esetén. (a hálózatunkban lévő, korábban közoktatási megállapodással rendelkező intézmények listáját mellékeljük.)
Javasoljuk:
a. A köznevelési szerződésekhez újabb nyilvános pályázat kiírását, és az arra érdemesekkel köznevelési szerződés megkötését 2013. szeptember 1-jétől öt évre.
 (források várható szűkössége miatt, az AME részt vállal ajánlásaival a döntésekben)
b. A korábbi önkormányzati szerződések állami átvételét, további finanszírozását

3. Az alapítványi kollégiumok finanszírozásának rendezetlensége.

Az alapítványi iskolák közül, csak a szakképzésben 30 fenntartónak van kollégiumi fenntartási jogo-sultsága. A törvényi előírás szerint a jogszerűen működő kollégiumoknak is csak a pedagógus bér+ pótlék jár. A kollégium költségeiben lényegesen kisebb aránya van értelemszerűen a pedagógus bér-nek, mint más intézménytípusokban.
Amennyiben a mostani szabályozás fennmarad az alapítványi kollégiumok a 2013. szeptember 1-jétől nem fenntarthatók
Javasoljuk:
a. A kollégiumok esetében a tanulói alapú normatív finanszírozásra való áttérést

b. Ha marad a finanszírozás rendje, akkor a kollégiumokkal kössön köznevelési szerződést az állam
c. Amennyiben ez sem lehetséges, az állam vegye át azokat a kollégiumokat, melyeket az új rendszerben a fenntartók nem tudnak tovább működtetni.
A tanulók utcára kerülése semmiképpen sem fordulhat elő!

4. A kis iskolák finanszírozásának rendezetlensége
Több olyan alapítványi fenntartású iskola van, amelyet kisközösség tart fenn. A törvényi szabályozás szerint az állam már nyolc főtől finanszírozza az állami iskolákat. Feltétlenül szükség van annak rögzítésére, hogy azok az alapítványi iskolák, amelyekben a tanulói csoportlétszám nem éri el az előírt átlaglétszámot, legalább részarányos finanszírozásban részesül. E nélkül a kis közösségi iskolák bezárnak.

Tisztelt Miniszter Úr!
A fenti problémák csak kis részét képezik a nagy átalakítás következtében az alapítványi iskolákat terhelő nehézségeknek. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban Dr. Gloviczki Zoltán közoktatási helyettes Államtitkár Úrral, több alkalommal is megbeszélést folytattunk, számos egyéb témát is érintve, Miniszter Úr részletesebb tájékoztatása érdekében a neki írt részletesebb, további gondokat, javaslatokat is tartalmazó, mellékletekkel is kiegészített levelet is mellékelem.

Válaszát várva üdvözlettel:

Budapest, 2013. március 9.

Horn György
AME elnök