Az AME aláírásgyűjtő íveinek átadása az EMMI-ben

Az AME ügyvezetése (Horn György, dr. Sipos Mihály és Bak Zsófia) 2013. március 20.-án, 16 órára kapott lehetőséget dr. Hoffmann Rózsa, Köznevelésért Felelős Államtitkár Asszonytól a 2012. december 3-án megkezdett aláírásgyűjtő akció során összegyűlt 15.243 érvényes aláírást tartalmazó ívek átadására, illetve a Horn György által az Államtitkárságnak elküldött probléma lista megbeszélésére.

Az aláírásokat törvényes keretek között átadtuk, átvételüket Államtitkár Asszony aláírásával hitelesítette.

Horn György vázolta az AME tagjait (egyben a többi nem állami, nem egyházi fenntartású közoktatási intézmény, azaz az egész szféra) érintő fő problémákat:
1. Az alapítványi szakképző iskolákat 2013. szeptember 1-jétől ellehetetleníti a szakképzési törvény azon rendelkezése, mely szerint csak az a szakképző iskola részesülhet költségvetési hozzájárulásban, amely szakképzési szerződéssel rendelkezik.
2. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel, (SNI, szegény), tanulókkal foglalkozó iskolákkal kötendő köznevelési szerződés hiánya számos intézményt tehet tönkre.
3. Az alapítványi kollégiumok finanszírozásának rendezetlensége.
4. A kis iskolák finanszírozásának rendezetlensége.

KÖZÖS KÖZLEMÉNY:
Az EMMI biztosítja az alapítványi és magániskolák működtetésének feltételeit
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismeri és nagyra értékeli az alapítványi és magániskolákban folyó nevelési, oktatási munkát.
A köznevelési rendszer megújítása során a Köznevelésért Felelős Államtitkárság kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, tehetséggondozását szolgáló, az oktatás módszertani megújulásához hozzájáruló speciális pedagógia feladatokat ellátó intézmények finanszírozása kiszámíthatóvá és biztonságossá váljon.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára 2013. március 20-án megbeszélést folytatott az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete (AME) delegációjával, és átvette azokat az aláíró íveket, amelyek gyűjtését még decemberben kezdte meg a szervezet.
Mivel az államtitkárság és az egyesület szándékai megegyeznek, így három követelésük közül kettőt az EMMI megnyugtatóan megoldott, s ezt az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete elismerte. Az alapítványi iskolák további szakmai, finanszírozási problémáiról 2013. április 5-én egyeztetnek.