Esélyegyenlőségi programok az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskolában

A TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0178 jelű projektünk keretében L.Ritók Nóra, az Igazgyöngy Művészeti Iskola alapító művésztanára tartott módszertani ismertetőt és gyakorlati bemutatót az ART ÉRT tanárainak szeptember 27-én délután.

Projektünk az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében megvalósuló hátránykompenzáció. A program elsődleges célcsoportja az ART ÉRT Művészeti Iskola négy telephelyén tanuló HH-s és HHH-s gyerekek és családjaik, másodlagos célcsoport pedig az őket tanító pedagógusaink. Eszköznek a művészeti nevelést választottuk, amely alkotóelem az iskolai kereteken túllépve komoly szociális kiterjedésű vállalásokkal kíván helyzetükön segíteni a helyi partnerek közreműködésével.
A bemutatott feladatok, technikák a hátrányos helyzetű gyerekeket magába foglaló csoportokban tanító tanárok segítségére szolgálnak a jövőben. A feladatokat tanáraink diákos lelkesedéssel követték végig, átélve mindazt, amit tanítványaik is vélhetőleg át fognak élni, amikor ezeket a feladatokat velük végzik majd el saját óráikon. Mindeközben Nóra elsorolta, hogyan építsék fel lépésről lépésre azokat, milyen játékos elemekkel vehetik rá diákjaikat a kreatív, konstruáló lépések önálló megtételére, milyen tantárgyi integrációs lehetőségeket rejtenek a feladatok megoldásai.
Nóra, a projekt keretében minden hónapban ellátogat hozzánk, de mi is többször fogunk a program két éve alatt ellátogatni hozzájuk, Berettyóújfaluba.