A közösségfejlesztés sárospataki lehetőségei

Beke Pál: A közösségfejlesztés sárospataki lehetőségei című tanulmányát azzal a szándékkal közöljük, hogy rávilágítsunk a Sárospatak közművelődését irányító döntéshozók és szakemberek előtt arra az útra, amelyen régen járnunk kellene:"Az alábbiakban a közösségfejlesztés, vagy a kezdeményezés eredeti angol kifejezése, a ’community organization’ jelentéstartalmához közelítő település-és közösségfejlesztés, avagy más, ugyancsak elterjedt szinonim szókapcsolattal a települések humán fejlesztésének nevezett professzió Sárospatakon alkalmazható technikáit/módszereit, illetőleg az érdeklődők tájékoztatására a hazai szakirodalmat összegzem. A részletek előtt azonban szükséges néhány alapelvet rögzítenem egyrészt azért, hogy a közösségfejlesztés ajánlott eljárásainak a népművelés/közművelődés módszereitől és formáitól való különbségét jelezzem, másrészt, hogy az ebbéli tevékenykedés folyamatosságát, tehát a település közösségfejlesztési feladatai folyamatos gondozásának fontosságát hangsúlyozzam. Megjegyzem: a közösségfejlesztési technikák majdani alkalmazása nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy kevesebb pénzt költ társadalmának humán fejlesztésére a város, bár a befektetés mindezek eredményeképp bizonyára jobban hasznosul."