Kapcsolat és Érintés - TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056

Pályázat adatai

Pályázat száma TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056
A projekt címe Kapcsolat és érintés
Projekt helyszín 3950 Sárospatak Kazinczy út 27
Projekt helyrajzi szám 774
Igényelt támogatás 16 998 291,-Ft
Projekt összköltség 16 998 291,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma 2013.07.24
Megítélt támogatás 16 998 291,-Ft
Elfogadott projekt összköltség 16 998 291,-Ft

A projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (Konzorcium).

A Konzorcium tagjai:
Kedvezményezett: Új Art Ért Alapítvány
Postacím: 3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8
Székhely: 3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8
Aláírásra jogosult képviselő: Révész Kornél
Megvalósításban érintett intézmény neve: Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola
Projekt megvalósításának helyszíne: 3950 Sárospatak, Kazinczy út 27
Intézmény OM azonosítója: 200425

 

Kedvezményezett: Triola Művészpalántákért és Oktatóikért Alapítvány
Postacím: 9700 Szombathely, Rákóczi utca 27
Székhely: 6720 Szeged,Kiss Ernő utca 5
Aláírásra jogosult képviselő: Dr. Gévayné Dr. Janurik Márta
Megvalósításban érintett intézmény neve: Triola Alapfokú Művészeti Iskola
Projekt megvalósításának helyszíne: 9700 Szombathely, Rákóczi u. 27.
Intézmény OM azonosítója: 200226
 

Összefoglaló a TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056 azonosító számú projektről

A projekt címe: „Kapcsolat és érintés”
Az Új Art Ért Alapítvány 2013. július 24-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című konstrukció kiírására.
A projekt kiírás szellemisége azt sugallta, hogy olyan testvériskolai együttműködéseket támogat, melynél az iskolák között jelentős eltérés van a tanulók HH, HHH státuszát, tehát a hátrányos helyzetet illetően.
Ennek megfelelően az Új Art Ért Alapítvány, az általa fenntartott Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola testvériskolájának a szombathelyi Triola Alapfokú Művészeti Iskolát kérte föl, s ezzel együtt konzorciumi partnere a projekt megvalósításában a szegedi székhelyű Triola Művészpalántákért és Oktatóikért Közhasznú Alapítvány lett.
A testvériskolai program keretében a két iskolából mindössze 50 diák és 9 pedagógus kerül bevonásra. Az Art Ért AMI részéről az Edelényi telephely dráma tagozatos diákjaiból került be a projektbe 30 tanuló, a Triola AMI részéről pedig a Csepregi telephely kézműves tagozatos diákjaiból került be a projektbe 20 fő tanuló.
Mindkét helyszínen folyamatos tevékenységként heti rendszerességű szakmai találkozókat tartanak, melyeken a projekt címét adó gondolat köré („elfogadást segítő kapcsolatkeresés”) szervezett munkákat végeznek. Szintén heti rendszerességgel kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztést is kapnak a bevont gyerekek, ezt mindkét helyszínen ugyanaz a tanárnő tartja, aki a szakmai találkozókat. A tantárgyi fejlesztés Edelényben 2 * 15 fős csoportokban, míg Csepregen 2*10 fős csoportokban zajlik, s célja, hogy a tagozati művészeti ágak, tehát a dráma és a kézműves tárgyakban általános ismeretelmélyítést nyújtson a gyerekeknek.
Mindkét helyszínen 10-10 olyan kulturális esemény zajlik a projekt ideje alatt, aminek kapcsán a gyerekek olyan kiállításokat, színházi előadásokat látogatnak meg, amelyek segítenek elmélyíteni a projekt szellemiségét.
Közös nyári táborban vesznek részt a gyerekek, melyet a Balaton partjára szervezünk a nyári szünet idejére 6 nap, 7 éjszaka időtartamban. A táborban a projekttel kapcsolatos munkán túl lehetőség nyílik szabadidős tevékenységre, kapcsolatteremtésre is.
Személyes találkozókra is sor kerül a projektben 2 alkalommal. Egyik alkalommal a Triolás gyerekeket látják vendégül az Art Ért Edelényi tanulói 2 napra, majd fordítva. A személyes találkozó programján belül a gyerekek megismerkednek egymás intézményével, közös sport- és kulturális programokon vesznek részt, valamint meghallgatnak egy-egy előadást a vendéglátó iskola történetéről, jelenéről.
A projekt eseményeit a közös honlap dokumentálja, mely a kapcsolatok fenntartására is kiváló lehetőséget nyújt.