Kezdődik a 2016/2017-es tanév

Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2016/2017 tanévben is kizárólag Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működik.

Az előző évekből kiindulva intézményünk várható gyermeklétszám 500 fő.

Idei tanévünk fontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy változatlanul szoros kapcsolatot ápoljunk városunk és megyénk oktatási- és egyéb kulturális intézményeivel, hiszen gyakrabban kívánunk részt venni a kulturális programjaikban, ezáltal még többen kaphatnak képet a művészeti iskolánkban folyó oktató-nevelő munkánkról. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy e törekvésünk eredményeként ismertek vagyunk az általunk oktatott településeken.

Általános iskoláink zömében peremvidéken elhelyezkedő iskolák nagyon nagyarányú hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal. Telephelyeink tanulóiknak intézményünk ingyenes biztosítja a szakmai anyagokat, a bizonyítványokat, és lehetőségünkhöz mérten az általános iskolákban található termeinket folyamatosan korszerűsítjük, felszereljük.

Pedagógusaink nagyon nagy elvárás előtt állnak, ezért intézményünk mindenben támogatja tanári karát. (továbbképzések, új oktatási módszerek bevezetése, pedagógus életpálya modell bevezetéséből rájuk háruló feladatok)

A tavalyi tanévben nagyon sok projektekből beszerzett taneszközzel (festékek, művészeti anyagok, eszközök, ceruzák, papírok füzetek, mappák), korszerűsítéssel (laptopok, bútorok felújítása, egyedi igények kielégítése, tanterem festés, függönyök lecserélése) járultunk hozzá az iskolánk fejlesztéséhez.

A tavalyi tanév indításához hasonlóan most is tapasztaljuk, hogy a bevezetett mindennapos testnevelés órák – ebből adódóan a megemelkedett óraszámok - nagyban megnehezítik a tanítási óráink beosztását. Ehhez adódik még, hogy az általános iskolák tantermeinek maximális kihasználtsága miatt egyre nehezebb beosztani az órákat, ezért a legtöbb telephelyen arra törekszünk, hogy az iskolák vezetői és tanítványaink szülei között egyetértés szülessen tanítványaink művészeti nevelése fontosságának vonatkozásában.

Idén is várjuk szeptember végéig új diákok jelentkezését: 3950 Sárospatak, Kazinczy út 27.,

e-mail: info@artert.hu, Tel/Fax: 06 47 313 255, 06 20 569 678.

Letölthető jelentkezési lap

MIRE készítünk fel?

A környezet által közvetített üzenetek befogadása
A környezet által közvetített üzenetek értelmezése 
Tervezési készség
Alkotói magatartás 
Kreativitás
Vizuális gondolkodás 
Vizuális kifejezőkészség 
Eszközhasználati készség
Anyaghasználati készség 
Komplex szemlélet
Tudatos környezetformálás igénye
Biztonságos munkavégzés képessége
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség
Problémaérzékenység 
Véleményformálási képesség
Nyitottság
Fejlődőképesség 
Önállóság
Önkifejezés 
Rugalmasság
Érzékenység
Kísérletező kedv