Ki hazudik éppen?

Pár hónappal ezelőtt - lentebb olvasható - jelent meg a szaktárca kommünikéje, amiben arról nyilatkozik a minisztérium, hogy számít az alapítványi fenntartású oktatási intézmények sok helyen hiánypótló tevékenységére. Doncsev államtitkár úr képviselői kérdésre írt válaszában azonban ennek tökéletes ellenkezőjéről ír. - "Ki hazudik?" - fogalmazódik meg bennünk a kérdés, azt gondolom joggal! Vérforraló augusztusban az arcunkba kapni az állam szándékának egy ilyen típusú megfogalmazását!!! Reméljük, hogy a valódi döntéshozók nem így gondolják és visszavonják ezt a politikai mellékterméknek sem nevezhető álláspontot!

 

2012-es állásfoglalás (az államtitkári válasz mellé...)

 

"EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
oktatásért felelős államtitkárság
Kiszámíthatóbb helyzetbe kerülnek az alapítványi és magániskolák

A kormány elismeri és nagyra értékeli az alapítványi és magániskolákban folyó, a hátrányos gyerekek felzárkóztatását, tehetséggondozását szolgáló áldozatkész pedagógiai munkát. Ennek egyértelmű jelét adta, amikor a köznevelési rendszer átalakítása során olyan döntést hozott, amely korábban soha nem látott biztonságot és hosszú távon kiszámítható feltételeket teremt az intézmények számára.
Az állam 2013. januártól az alapítványi és magániskolákban is a központi költségvetésből fizeti az ott dolgozó pedagógusok bérét, ami a költségek 85-90 százalékát teszi ki, míg az eddigi normatív alapfinanszírozás a kiadások felét sem fedezte.
A bérfinanszírozáson túl, a jövőben is több lehetőség áll az alapítványi és magániskolák rendelkezésére, hogy a hiányzó összeget pályázati úton, vagy a helyi önkormányzatokkal kötött megállapodások révén előteremtsék.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatásért Felelős Államtitkárság kiemelt figyelmet fordít az iskolákat fenntartó kisegyházak intézményeire is. Szeptembertől a közfeladatokat átvállaló, hátrányos helyzetű gyermekek nevelését ellátó fenntartókkal olyan egyedi szerződéseket köt, mely biztosítja, hogy munkájukat megnyugtató körülmények között folytathassák.
Alaptalanok azok a hírek, melyek arról szólnak, hogy az alapítványi és magániskolák, valamint a kisegyházak intézményei kiszolgáltatott, létükben elbizonytalanított helyzetbe kerülnek. Ellenkezőleg, átlátható, egyértelműen szabályozott és társadalmi hasznosságával arányos finanszírozású rendszer jön létre.
Budapest, 2012. augusztus 24.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Oktatásért Felelős Államtitkárság"