Kuratóriumi határozat megerősítése

"HATÁROZAT
AZ ART ÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény FENNTARTÓI JOGÁNAK ÁTADÁSÁRÓL
A Sárospatak ART ÉRT Alapítvány kuratóriumának
2012. október 16-i ülésén
Határozat száma: 2012./III. (X. 16.)
A Sárospatak ART ÉRT Alapítvány, amely 2004 óta az ART ÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartójaként működik, a közoktatási intézmény fenntartását, az iskola jogfolytonosságát biztosítva (,,2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 83. §  (7) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést; a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával") átadja az ÚJ ART ÉRT Alapítványnak.
Az átadással kapcsolatban egyúttal nyilatkozik arról, hogy az intézmény működése során alkalmazott alapdokumentumokat az ÚJ ART ÉRT Alapítvány változatlanul elfogadja, azokat teljes mértékben átveszi. A fenntartói jog átadása nem érinti a nevelési-oktatási intézmény működését, tevékenységét.
A határozatban felkérik az intézmény vezetését arra, hogy az átadás-átvétellel összefüggő, két alapítvány között létrejövő Megállapodást, továbbá az iskola alapdokumentumaiban, a fenntartóváltással összefüggő változások átvezetését, valamint a 2012. szeptember 1-től kialakuló új helyzetben működő szerződésekkel, szervezetekkel történő együttműködések vonatkozásában beálló módosításokat készítse elő.
„1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
79. §  (6) Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége, illetve székhelye megváltozik, az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt a fenntartónak a változás tekintetében ismételten be kell szereznie.
(7) Ha a nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogát akarjak átadni anélkül, hogy, megváltozna a nevelési-oktatási intézmény működése, tevékenysége, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve azt vizsgálja, hogy az új – nem önkormányzati - fenntartó tudja-e biztosítani a folyamatos működéshez szükséges feltételeket. A fenntartói jog átadása tárgyában kötött megállapodás a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve jogerős határozatával válik érvényessé. Ha a fenntartói jog átadása érinti a nevelési-oktatási intézmény működését, tevékenységét, az eljárásra a (6) bekezdésben foglaltakat is alkalmazni kell."

A kuratórium egyúttal megbízza és felhatalmazza Csetneki Józsefet, a kuratórium elnökét, hogy a fenntartó váltás lebonyolítására."

Minderre azért volt szükség, mert - Hajdu Imre bejelentését követően - az ügyészség formai kifogásokat emelt a 2012 május 25-én kelt, Új ART ÉRT Alapítvánnyal közösen meghozott határozatunkkal kapcsolatban, amely a művészeti iskola fenntartói jogának átadásáról szóló, kétoldalú szándéknyilatkozatot tartalmazta. Az ügyészség felhívásának megfelelően, megerősítettük korábbi határozatunkat, így 2012. szeptember 1-től az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója az ÚJ ART ÉRT Alapítvány.