L. Ritók Nóra Kossuth téri beszéde

Felemelő érzés volt ma együtt menni azzal a rengeteg emberrel....és ott lenni a Kossuth téren. Örültem, hogy ott lehettem, és beszélhettem arról, ami engem a legjobban bánt ebben a széteső oktatási rendszerben: az esélyegyenlőség hiányáról...a szegregált oktatásról, a gyerekszegénységről...Éreztem, hogy az a sok ezer ember érti, amiről beszélek. Köszönöm nekik ezt az érzést.
Ide másolom a szövegem, ha valaki nem volt ott, de szeretné elolvasni.

"Kedves jelenlevők,
Amikor az oktatás funkciójáról tanultam, csak úgy általában, jól emlékszem erre a mondatra: „az oktatás feladata, hogy mérsékelje a társadalmi különbségeket.”
Azért vagyok most itt, hogy itt is elmondjam: a mai oktatási rendszer sokkal inkább eszköze lett a társadalmi egyenlőtlenségek növelésének. A modern korban ennyire végletes még nem volt az iskolarendszerünk. Sosem volt ennyi szegregált iskola. Az egyházi iskolák elzárkóznak az integrációtól, és az államiak is nyíltan felvállalják az elkülönített képzést.

Azokért a gyerekekért vagyok itt, akik családjaikkal a szegénység kockázatának leginkább kitettek. Azokért, akiknek még kockás ingjük sincs. Akikhez nem ért el ennek a Mozgalomnak az üzenete. Mert a szegénységben más üzenetek hangosak. A túlélés üzenetei.

Azokért vagyok itt, akik a döntéshozók szerint rossz családi szokások miatt nem reggeliznek, nem pedig azért, mert nincs mit. Akik nem akarják megenni a céklás túrókrémet, ami ugyebár bizonyítja, hogy nem éhesek. Akik nem tudnak egy malackából, vagy pár naposcsibéből maguknak önfenntartást teremteni. Azokért, akiknek a közmunka szegénységbe záró karrierje körvonalazódik csak, akik kiesnek az oktatásból, amint elérik a 16 évet. Azokért, akik a mostani rendszer szerint nem érnek semmit. Hiszen nincs semmijük!

Azokért a gyerekekért, akiknek problémáival szemben az iskola eszköztelenné vált. Akiknek élete, körülményei, családi átörökítései mérföldekre vannak attól, amit a központosított, egységesített oktatásirányítás elvár tőlük. Ha csak egyetlen estét eltöltenének náluk azok, akik a rendszert meghatározzák, igen, ott, ahol tízen alszanak egy szobában, mert csak az fűthető. Ahol szűkös a vacsora. Ahol sosem volt fürdőszoba. Ha csak egyszer megtapasztalnák ennek az egésznek a kilátástalanságát, megértenék, miről beszélek.

És azokért a pedagógusokért is szólok most, akik őket tanítják. Ott, a szegregált iskolákban, ahol kétségbeesetten, kiégve, magukra hagyva vergődnek az állam által előírtak és a valóság szakadékában. Akiknek pedagógiai eszközökkel már nem kezelhető problémákkal kell szembesülniük, mert a szegénységet nem lehet a tanterem ajtaján kívül hagyni. Mert az bejön. A gyerekkel együtt.

Azokért a tanárokért, akik maguknak is ezt mondják: „mi történik velem? Hát én nem ilyen voltam...” és azokért a jó igazgatókért, akik feladták ezekben az iskolákban, és elmenekültek onnan. Ha csak egyszer eltöltenének egy napot a döntéshozók egy olyan iskolában, ahol csak halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vannak, és a valós helyzetet látnák, nem a kirakatot, megértenék, miről beszélek.
De nem értik. Nem is akarják érteni, látni. Akikkel vitáim vannak, azt mondják, én nem vagyok jó partner. Mert mindig a hibákat szajkózom, sőt, vádiratot fogalmazok meg az állam, és az egyház ellen. Meg tiszteletlen is vagyok. És türelmetlen. És hiányzik belőlem a keresztény szellemiség.

Igen, elismerem. De kérem szépen, megmondaná valaki, hogyan lehet most a hibákról úgy beszélni a döntéshozókkal, hogy ne sértődjenek meg érte, hanem elismerjék azt, és végre tegyenek is valamit? És türelmetlen vagyok, hogyne, mert naponta látok életeket tönkremenni, gyerekeket, akikben benne volt „minden”, de sorsában a „semmi” marad csak. És ezt a veszteséget nehezen tudom a stadionépítésekre szánt milliárdokkal összeegyeztetni. Persze az is furcsa érzés, hogy én, ateistaként próbálom meggyőzni a vallásosakat arról, hogy ellentmondásos, ha az egyház, miközben a szegényeken való segítést bibliai üzenetként vallja, az iskoláiból kizárja a szegény, roma gyereket. Milyen egyház az, ami bünteti a szegénységet?

Azt is sokszor mondják, tárgyalni kell. Én is próbáltam. Mert én is ebben hiszek. De a kerekasztalok az utóbbi időben elveszítették a hitelüket. Különös módszertanuk lett. A megoldások helyett az időhúzás, a csúsztatás terepévé váltak. Beágyazódtak abba a kommunikációs rendszerbe, ami sikerként határoz meg mindent, függetlenül attól, mi a valóság.

Nehéz most a racionálisan gondolkodóknak. Aki kihangosítja a rendszer működési hibáit, még, ha szakmai alapon is teszi, rögtön politikai ellenséggé válik. Pedig nem vagyunk azok. Csak szeretnénk a legjobb lelkiismeretünk és tudásunk szerint dolgozni. A gyerekekért. Szeretnénk pedagógusnak érezni magunkat újra. 
Nekem sem egyszerű. De nem akarok egy kettészakadt országban élni. Ez ellen küzdök, és azokért is, akik nem tudnak magukért küzdeni. Hogy majd egyszer ők is tudjanak.

Néha nagyon nehéz. De erőt ad, hogy nem vagyok egyedül.
Mert nem vagyunk egyedül."
Budapest, Kossuth tér, 2016.03.15. L. Ritók Nóra

*****

Brada Jenő Setét az "Idetartozunk" Roma Közösségi Hálózat vezetője:

Mit kíván a magyarországi roma közösség!

1. Kívánjuk az etnikai kirekesztés minden formájának és módszerének a felszámolását, a romáknak a nemzetből való kitaszításának megállítását, mert a "sikeres Magyarország" feltétele a "sikeres roma integráció" is.

2. A roma integráció és felzárkóztatás önálló kormányzati szintű megjelenítését, önállóan hozzárendelt Eu és hazai források biztosítását, a közel 30 éve megígért roma nemzetiségi kulturális autonómia körébe tartozó országos intézmények felállítását.

3. "Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási" továbbá etnikai tekintetben is! Kívánjuk a romákat sújtó, a romák hátrányait fenntartó és megerősítő jogszabályok eltörlését. A tankötelezettség 18 évre történő vissza állítását, a közmunkások munkavállalói jog és béregyenlőségét. Fair munkavállalói szabályrendszert!

4. A rendőrség intézményes rasszizmusának a felszámolását, a félkatonai szélsőjobbos militáns csapatok azonnali lefegyverzését, kiképző táboraik és szervezeteik felszámolását.

5. Kívánjuk a romáknak, a közalkalmazotti körben legalább a társadalmi arányuknak megfelelő mértékű reprezentációját, így a rendvédelmi az oktatási, és az egészségügyi ágazatban is. A munakerő-piaci kirekesztés felszámolását! A társadalmi különbségeket növelő és rögzítő hazai adó, család és szociálpolitikai intézkedések igazságossá tételét, a jövedelmi szegények szankcionálásának megszüntetését!

6. Kívánjuk a legyengített és kiüresített esélyegyenlőségi és deszegregációs, hátrány kiegyenlítő politikák megerősítését, visszaálláítását. Önálló roma ösztöndíjat az orvos képzésben és a hiány szakmákban, az értelmetlen és alibi felnőttképzés felszámolását, a nemzetiségi tehetséggondozó középiskolai és kollégiumi rendszer felállítását. Az eddig zsákutcás hazai szakképzés minőségi megújítását, a felsőoktatásban a roma reprezentáció megteremtését.

7. Kívánjuk, hogy a roma történelem és kultúra a magyar közoktatás szerves része legyen.

8. Kívánjuk, az önálló roma média megteremtését, a Rádió C visszaadását, roma folyóirat létrehozását, roma Tv csatorna felállítását. Méltányos, előítéletmentes közmédiát!

9. Kívánjuk az elkülönítő oktatási formák állami finanszírozásának megszüntetését, az elkülönítés lehetőségét megteremtő jogszabályok felszámolását.

10. Kívánjuk az elszegényedett, gettósodott települések és leghátrányosabb helyzetű kistérségek, járások kiemelt, hátrány kompenzáló finanszírozását és fejlesztési forrásokhoz juttatását.

11. Kívánjuk az infrastruktúrális és öko-rasszizmus felszámolását, a cigány telepek alapvető infrastruktúrával való ellátását mint pl. aszfaltozott út, járda, a hiányzó közmű és közszolgáltatásokkal való ellátását, a társadalmi átlag színvonalára hozását, mint orvos, mentő, szemétszállítás, rendőri jelenlét, családgondozó, területükön az illegális szemétlerakók megszüntetését.

12. Kívánjuk és követeljük a roma emberek és közösségeik társadalmi és térbeli elkülönítésének a felszámolását. Legyen társadalmi béke!

Egyenlőség, szabadság, testvériség!
EGALIPE, SZLOBODIPE, PHRALIPE!

Forrás: https://www.facebook.com/judit.lang2/media_set?set=a.10205755481873838&t...