Megkezdődött a szakmai egyeztetés

A projekt második hetében a menedzsment a szakmai vezetővel együtt munkamegbeszélést tartott, melyen részletezték a projekt feladatait. A projekt menedzsere beszámolt a projekt kezdetének adminisztrációs intézkedéseiről, mint pl. a támogató okirat kiállításához szüksége dokumentáció összeállítása és beküldése, a pénzügyi ütemezés (cash flow) összeállítása. A megbeszélésen rögzítették a projekt adminisztrációjának kereteit, az utalványozás rendjét és a dokumentációhoz használatos bélyegzők szövegezését.

A szakmai vezetővel közösen elkészítették a projekt eseményeinek megvalósítási tervét, melynek időrendi folyamatában figyelembe vették a két művészeti iskola éves tanrendjét is.

Mivel a konzorciumi partnerek közötti megállapodás rendje szerint a kommunikáció elsődleges színtere az elektronikus levelezés, így a megbeszélésen elhangzottakat e-mailen küldték tovább a konzorciumi partnernek.