Nyílt levél megyénk országgyűlési képviselőinek

Tisztelt Képviselő Úr!

A köznevelési feladatokat ellátó oktatási-nevelési intézmények sorában dolgozó, alapítványi fenntartású művészeti iskola vezetőiként keressük meg levelünkkel. Ennek elsődleges oka az, hogy intézményünk a 2012/13-as tanévtől nem részesül a korábban jól működő Közoktatási megállapodás nyújtotta, hátránykompenzáló kiegészítő támogatásban. Ez havonta közel egy millió forint volt.
Aki ismeri az országnak ezt a részét, aki ismeri az itt működő iskolákat, a mélyszegénységben vagy annak küszöbén élő emberek valódi hétköznapi problémáit, láthatja, hogy az állam gondoskodó keze bizony nem mindenhová ér el. Ezeken a helyeken mi ott voltunk eddig is, most is ott vagyunk… és a jövőben is szeretnék ott lenni, és tudjuk: ott is szeretnék, hogy ott legyünk. Ez azonban csak úgy valósulhat meg, ha segítséget kaphatunk állami feladatellátást átvállaló, hiánypótló, segítő munkánkhoz.
A közoktatási megállapodás előző öt éves szakaszának kedvezményezettjei között – más alapítványi iskolákkal együtt – mi is ott voltunk, tisztességesen, magas hatásfokkal felhasználtuk a támogatást, és el is számoltunk azzal mindig. Tanulóink közel háromnegyede HH-s és HHH-s gyerekek. Iskolánk sárospataki székhellyel, több vidéki telephellyel működik 2004 óta. Ezek Bodroghalom, Boldogkőváralja, Sajóbábony, Taktaharkány, Szendrőlád, Kenézlő, Edelény, Szögliget, Lak, Alsóberecki, Pácin.
Egyre hangosabban tesszük fel magunknak a kérdést: Mi lesz velünk? Mi lesz azokkal az iskolákkal, amelyek LHH-s vidékeken működnek, mert ott vannak otthon? Hogyan tudják fenntartani magukat azok az iskolák, amelyek egyáltalán nem számíthatnak arra, hogy tanítványaik családjai akár havi száz forintot is ki tudnak szorítani gyerekeik taníttatására?
Az alapítványi szféra messze a „legolcsóbb” oktatási terület az állam számára: az alapítványi iskolák átlagban is és összesen feleannyi költségvetési támogatást kapnak, mint az egyházi, vagy (eddig) az önkormányzati intézmények. Az itt dolgozó 16 ezer pedagógus és 2-3 ezer gazdasági, technikai dolgozó befizetett adója megközelíti az intézményi állami támogatás egészének mértékét.
A hozzánk járó több mint 600 gyerek elhelyezésére, szükségleteinek kielégítésére sem az állam, sem az önkormányzatok, sem az egyház intézményei nem rendelkeznek megfelelő szakmai programokkal, kapacitással. Alapítványi iskolánk szülői támogatás nélkül, lényegesen olcsóbban látta el eddig feladatát. Azok az intézmények pedig, melyek költségtérítést kérnek, nem visznek, hanem hoznak pénzt a közoktatásba.
Az alapítványi iskolák közfeladatot látnak el, ugyanúgy, mint önkormányzati és egyházi társaik. Megfelelnek a szakmai törvények előírásainak, az ide járó, ill. az ilyen intézményekben végzett tanulók számára legalább ugyanazokat a szakmai, személyi, oktatási feltételeket biztosítják, mint bármelyik magyar iskola.
A differenciált alapítványi szféra léte önmagában biztosítja a társadalom, a családok számára, hogy az egységes szabályozás keretei között a különböző oktatási szükségletekhez megfelelő támogatást nyújtson: az alapítványi óvodák, iskolák szinte mindenhol hiánypótló jelentőségűek.
Az alapítványi szféra biztosítja a szociális háló „sűrítését”, a rendszerből kieső gyerekekkel való foglalkozással, az utcára kerültek támogatásával. Ma megyénkben, sőt Magyarországon elképzelhetetlen lenne a gyermekesély javítása az alapítványi iskolákat alapító lelkes, szakmailag felkészült gyerekmentő pedagógusok nélkül.
A hátrányos helyzetű csoportok számára helybe visszük a megoldást.
Az alapítványi iskolák nagy hányada alapfokú művészet iskola, amelyek az elmúlt 15-20 évben elvitték a művészeti képzést Magyarország minden szegletébe, minden kis településre. Eljuttatva a tradicionális zeneoktatás mellett a népi kultúra, közösségi kultúra, a tánc, a színház művészet, képzőművészet iránti igényt a következő generáció számára is. Ezt az érintett önkormányzatok nem tudták volna megtenni, s az itt felhalmozott tapasztalat, az elért eredmények európai mértekben is egyedülállóak, és követendő mintát jelenthetnek mások számára.
Tisztelettel kérjük Képviselő Urat, segítsen nekünk abban, hogy munkánkat továbbra is végezhessük azokon a településeken, ahol arra szükség van. Bízom abban, hogy Ön sem engedi el azoknak a választóiknak és családjaiknak a kezét, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye leghátrányosabb helyzetű (kis)településein élnek. Bízunk abban, hogy Ön is fontosnak tartja, hogy az itt élő gyerekek ugyanúgy hozzáférjenek Alkotmányban biztosított jogaikhoz, mint az ország egyéb területén élő társaik.
Mottónk a „Képesség megtartó népesség = népesség megtartó képesség” elvét rögzíti. Kérjük, áldozatos munkája során – pártállásától függetlenül – támogassa azon alapítványi iskolák működését, amelyek hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, amelyek hátránykompenzációval, tehetséggondozással foglalkoznak. Hiszünk abban, hogy Magyarországnak ebben a zugába született emberek sem érnek kevesebbet, mint a tehetősebb vidékeken élő polgártársaik, hogy anyagi helyzetük szűkössége nem befolyásolja negatívan azt, hogy gyermekeiket tudják-e tisztességgel iskoláztatni ott, ahol élnek…
Bizonyára ismeri a lisszaboni Művészetoktatási Világkonferencia állásfoglalását, amely így fogalmaz:
„1. Védeni a neveléshez és a kulturális részvételhez való emberi jogot

A kultúra és a művészet alapvető összetevői az átfogó nevelésnek, mely az egyéniség teljes kifejlődéséhez vezet. Ezért a művészetoktatás egyetemes emberi jog minden tanulónak, köztük azoknak is, akik gyakran kimaradnak az oktatásból, mint pl. a bevándorlók, kulturális kisebbségi csoportok és rokkantak. Ezeket az állításokat tükrözik a következő megállapítások az emberi jogokról és a gyermekjogról.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

22. cikkely
„Mindenkinek mint a társadalom tagjának …. joga van a méltóságához és a személyisége szabad fejlesztéséhez nélkülözhetetlen gazdasági, társadalmi és kulturális jogok megvalósításához.”

Tisztelettel kérjük Képviselő Urat, informáljon bennünket arról, kívánja-e, és ha igen hogyan kívánja a választó körzetében élőket hozzásegíteni fenti jogaikhoz, hogyan tudunk mi ebben Önnek segíteni!

Sárospatak, 2012. augusztus 23.

Tiszteletteljes üdvözlettel:

Csetneki József
Sárospatak ART ÉRT Alapítvány
elnöke

Csetneki Zsuzsa
ART ÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgató