Rajzos szakmai nap

Február 11-én, szombaton szakmai napot tartottunk a művészeti iskolában tanító rajz pedagógusok kollégákkal. Sajnos nem mindenki tudott eljönni, hiszen többen továbbtanulnak, és a konzultáció időpontja éppen erre a szombatra esett.
Akik viszont el tudtak jönni, kiváló programban vehettek részt. A napot a tanmenetíráshoz szánt javaslatokkal, ötletekkel és persze néhány fontos, de már régen tanult szabály felelevenítésével kezdtük, mintegy mintát előkészítve a jövőre nézve.
Révészné Sólyom Enikő a feldolgozandó, feldolgozható tananyag oldaláról közelített meg egy új tanterv szerint működő első éves évfolyamhoz tartozó tanmenetet, kiemelve a magyar őstörténethez visszanyúló motívumokat, vizuális tartalmakat.
Csetneki József a tanmenet és a tanterv beágyazottságától, jogszabályi környezetétől elindulva mutatott be egy régi tanterv szerint szerveződő ötödik évfolyamos grafika tanszakra tervezett tanmenetjavaslatot. Annak minden javasolt tartalmi tartozékával együtt.
A nap második felében egy-egy alkalmazott, sajátos technika bemutatása került napirendre. Úgymint rézdomborítás, fanyomat készítése fametszetről, kalligrafikus írás íróecsettel, korhű anyagokkal, klisé alapján készíthető dekoratív felületek alkalmazása.
Mód nyílt egymás alkotói tevékenységének megismerésére fotók, vetítettképes előadások segítségével, valamint egy-egy már alkalmazott módszertani segédlet bemutatására és átadására is.
Abban maradtunk, hogy folytatjuk…

Képek: