A sötét és világos közti különbségek ereje

"A szín élet. A színek nélkül halott lenne a világ. Őseszmék a színek, a kezdettől való színtelen fénynek és ellentétpárjának, a színtelen sötétségnek a gyermekei. Mint a láng a fényt, úgy hozza létre a fény a színeket"   

– Johannes Itten, 1970

Októberben a szín és fény elnevezésű programot bontjuk ki a gimisekkel a képzőművészet tagozaton. Az elméleti megközelítéseken túl alapvetően a használatban ismerkedünk a fény és ezzel szoros összefüggésben a színek tulajdonságaival, azzal, hogy miként lehetünk képesek e tulajdonságokat céljaink szolgálatába állítani.

Álljon itt néhány fotó a legutóbbi óránkról.

Pedagóguskompetenciák és a Pedagógus II. szint sztenderdjei

3. A tanulás támogatása
Tudja, hogy az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat, módszereket igényel, ezért törekszik az életkori, az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő, aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra, támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. A tanulók tapasztalataira, előzetes tudására épít, ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. Nyitott az új tanuláselméletek, tanulási-tanítási módszerek, az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére.

Képek: