Sajtóközlemény

2011. november végén első fokon pert nyert a Sárospatak ART ÉRT Alapítvány Sárospatak Város Önkormányzata ellen.

A város vezetése által indított, perbe foglalt követeléseket a galéria kilakoltatására és a bérleti szerződés önkormányzat által történt jogtalan felmondását követő időszakra bérleti- és használati díj megállapítása tárgyában a bíróság egyaránt elutasította.

A szóban forgó alapítvány egy 2008-2013-ig tartó szerződés keretében működtette Sárospatakon az ART ÉRT Kortárs Galériát. Ezt a határozott idejű szerződést mondta fel önhatalmúlag Aros János polgármester.

A bíróság az ítélet indoklásában megállapította, hogy Aros János jogcím nélkül mondta fel a szerződést, hiszen arra nem volt jogosult. Arra egyedül a város képviselőtestületének lett volna joga. Sárospatakon 2011-ben külön helyi rendelet nem szabályozta a helyiségbérlettel kapcsolatos kérdéseket, az önkormányzat SZMSZ-e pedig nem biztosított hatáskört a polgármesternek az önkormányzati vagyon tekintetében.

A bírósági ítélet kimondta, hogy „A 2011. 02. 14. napján kelt felmondás nem jogosulttól származott, formai hibás, emiatt a helyiségbérleti szerződést nem szüntette meg.”

Az ítélet első feléből kiderül tehát, hogy az alapítvány helyesen járt el, amikor nem költözött ki a galériából, amelyet az ügy ideje alatt (az alapítvány álláspontja szerint áron alul) a város eladott az alapítvány feje felől.

Az ítélet továbbá elutasította az önkormányzat további, 873.828.- Ft-os, használati díjként nevesített követelését is. A bérleti díjat az alapítvány rendben kiegyenlítette.

Az ítélet napján (2011. november 28-án) az alapítvány 2011. december 30-i határidővel felmondta a galéria bérleti szerződését, amelyet az önkormányzat (2001. november 29-i) zárt ülésen meghozott határozatban utasított el, majd ugyanannak a határozatnak második pontjában maga mondta fel a szerződés ugyanazzal a határidővel…

Az ART ÉRT Alapítvány nevetségesnek és sajnálatosnak tartja Sárospatak Város vezetésének az alapítvány közismert, Sárospatakon kívül is elfogadott kultúrateremtő, kultúraközvetítő tevékenységéhez kötődő kirekesztő magatartását.

Sárospatak, 2011. december 19.

Csetneki József

Sárospatak ART ÉRT Alapítvány

elnöke

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Ítélet

Második tárgyalás

Ezt írták

Ezt határozták

Betyárbecsület