SAJTÓKOMMÜNIKÉ - DOBBANTÓ Sajtótájékoztató

PATAKI NYITÓ
Sárospatak, 2013.október 21.
Tudósítás az Új Előadóművészeti Alapítvány - az Új Széchenyi Terv TÁMOP-3.3.10/B pályázatán 50 millió Forinttal támogatott - DOBBANTÓ című pályázatának programindító sajtótájékoztatójáról.
Oktatás, művészet, szociális szerepvállalás. Az ünnepélyes programindító rendezvénynek helyszínt nyújtó Sárospataki Református Kollégium patinás imaterme stílusosan szimbolizálta a három terület összetartozását, egymástól elválaszthatatlan voltát.
Az érkezőket a kollégium tanulójának jazz improvizációja fogadta megalapozva az egész esemény oldott hangulatát.

A résztvevőket Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, a nagy-múltú Gimnázium és Kollégium igazgatónője köszöntötte, majd röviden méltatta a program létrejöttének, beindulásának jelentőségét.
Csetneki József az Art Ért Művészeti Alapítvány és Iskola alapítója és vezetője szintén házigazdaként üdvözölte a megjelenteket majd átadta a szót dr. Angelus Ivánnak a program ötletgazdájának.
A média tájékoztatása érdekében a program menedzser a tőle megszokott - és az egész programra jellemző - kötetlen stílusban, csapongó de inspiráló gondolatfűzéssel, a feltett kérdésekre is válaszolva ismertette a program lényegét.
Az alább ismertetett kérdések és válaszok, verbális információk mellett hangsúlyos szerepet kapott a gimnázium tanulóinak két színvonalas zenei produkciója, mely aláhúzta a program művészeti vonulatának jelentőségét.
A program szellemiségének autentikus felidézője volt a Sárospatakon élő festő és performansz művész feLugossy Laca rövid, szellemes és revelatív megnyilvánulása.
A programban döntő szerepet játszó mentorok bemutatkozása az ő központi szerepüket, a segítő attitűd jelentőségét hangsúlyozta.
A félkörben elhelyezkedő vendégek előtt mindvégig a jelentkezők rövid bemutatkozását bemutató diasorozat pergett, ezzel is emlékeztetve a motiváció programban betöltött kardinális szerepére.
A szószéken elhelyezett piros kannában forrásvizet hozott a kérdésekre válaszoló Angelus Iván.
Hogyan kerül az Ön által alapított, és irányított Budapest Kortárstánc Főiskola a programba?
Egyenesen a Főiskolát is fenntartó Új Előadóművészeti Alapítvány az 50 milliós program kezdeményezője és gazdája.
Kérem, mutassa be mi a projekt lényege?
Számunkra a projekt lényege, hogy művészi és pedagógiai céljaink, tapasztalataink, energiáink e projekt révén oda juthatnak el, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik ezekre. Néha úgy érzem: értékeink megszokott szituációkban történő ismétlése olyan, mint egy falon logó tűzoltó készülék – szükséges, de passzív.
Kudarcaink fő oka, hogy nem sikerül saját energiáinkat fókuszálni, összerendezni és megtalálni ehhez a megfelelő társakat. Akik a mi iskolánkba járnak, megtanulják 3-5 év alatt ennek a technikáit, stratégiáit. Elsősorban ezt a tudást fogjuk átadni a programba bevont fiataloknak.
Kiknek szól a program?
A TÁMOP program konkrét célja hátrányos helyzetű középiskolások felsőoktatásba jutási esélyeinek növelése. Ez a cél harmonizál alapítványunk céljaival.
Mindebben mi a kortárs tánc és az Ön által alapított iskolák szerepe?
A főiskolán és közoktatási intézményeinkben - illetve azok elődjeiben - harminc éve folytatott pedagógiai munka tapasztalatai felhasználhatóak e cél érdekében is.
A legfontosabb mindjárt a jelentkezés. A tartalmas motiváció. Csak annak lehet segíteni, aki akarja, kéri. Ezért mindjárt az elején tisztáztuk, programunk legaktívabb szereplői a programba felvett diákok maguk. A program tapasztalt vezetői és mentortársaik csak segíteni, támogatni tudják és fogják a 46 kiválasztott fiatal munkáját.
Két területen mozog a projekt.
Az egyik az iskolai munka eredményesebbé tétele. A hiányzások minimalizálása és a korrepetálás elsősorban a továbbtanuláshoz szükséges területeken. A másik ág a kreativitás-fejlesztést szolgálja.
„Integráció és annak meghaladása.” Külön-külön ez is, az is kevés. Sem engedelmes rabszolgákkal, sem izgága non-konformistákkal nem lehet harmonikus közösségeket építeni. A rendszer működtetése és meghaladása a minimális követelmény. Ezeket a gondolatokat persze nem ideológiai úton, hanem a gyakorlatban ismerjük meg.
Össz-művészeti alkotó folyamatokat támogatunk a születés pillanatától a bemutatásig. Biztos lesznek „sikeres” produkciók is, de nekünk a kudarc – egy jól feldolgozott kudarc – is a sikerhez vezető út fontos állomása lesz. A programba jutó résztvevők tágabb környezetüket is bevonhatják ötleteik megvalósításába.
A feladatot úgy fogalmaztuk meg, – úgy fogalmazzuk meg, hiszen még csak a beindításnál tartunk – hogy az új módszerekkel készülő, újfajta alkotói folyamatok által létrejövő, újszerű műveket inspiráljon.
A titok nem titok: Azt javasoljuk, hogy a projektek maradjanak meg a tárgyalkotó és előadóművészetek határán. A létrehozott művek legyenek kézzelfoghatóak egyszersmind előadhatóak.
A „magas művészetben” az akció, a performansz és társaik már rég feszegetik a hagyományos műfaji határokat. A projektünkben résztvevő hegesztők, fodrászok, varrónők, amatőr muzsikusok és amatőr táncosok, rajzolni/festeni szeretők munkáját könnyíteni fogja, ha behozhatják műveikbe mindazt a tudást, amivel ők maguk illetve környezetük rendelkezik.
A program lehetőséget teremt arra, hogy a három város - Edelény, Sárospatak és Berettyóújfalu - térségében tanuló illetve a budapesti iskola diákjai megismerjék segítsék egymás munkáját. Banka István Munkaiskolája Edelényben, Csetneki József Art Ért Alapítványa és Művészeti Iskolája Sárospatakon, L. Ritók Nóra méltán világhírű Igazgyöngy Alapítványa és iskolája Berettyóújfalun – akárcsak a projektgazda Budapest Tánciskola - olyan értékek hordozója, melyet a mai kulturális kormányzat még az eddigieknél is sokkal hátrányosabb helyzetbe hozott. A 85 %-ban EU-s pénzből megvalósuló program úgy segít a rászorulókon, hogy a segítő intézmények továbbélését is segíti.
A most egy évesre tervezett folyamat fénypontja lesz az eredmények beépítése a Budapest Tánciskola immár hagyományos májusi Trafós estjébe. Szerencsére a Trafó új vezetése is partner ebben a folyamatban.
Korrepetálás, hatékony alkotói stratégiák és korszerű esztétikai gyakorlat. E három lábon áll tehát a projekt. Eredményessége megítélhető lesz egy év múlva. Az oda vezető út már most segíthető.
Reméljük a programot sok támogató, érdeklődő fogja figyelemmel kísérni és bízunk benne, hogy egy év múlva szép sikerekről tudunk Önöknek beszámolni.