Szabó Mónika - tanár (képzőművészet)

 

Személyi adatok
 
Vezetéknév(ek) / Utónév(ek)
Leánykori név:
Szabó Mónika
Sándor Mónika
Cím(ek)
   13/2. Szabadság u.
   H-3900 Szerencs
   Magyarország
                                                     Mobil
36-20/393-62-80
 
 
 
 
E-mail(ek)
 
 
Állampolgárság
magyar
 
 
Születési dátum
1982.08.21.
 
 
Neme
 
 
Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület
pedagógus
 
 
Szakmai tapasztalat
 
 
 
 
 
                                                  Időtartam
2005-től a taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógusa vagyok,
2007-től a sárospataki Art Ért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett grafika tanszakának a vezetője.
 
2004-ben egy tanévet a szalaszendi Körzeti Általános Iskolában tanítottam
Foglalkozás / beosztás
Pedagógus
Főbb tevékenységek és feladatkörök
tanító (magyar műveltségi terület), rajz és vizuális kultúra tanár
A munkáltató neve és címe
Apáczai Csere János Általános Iskola
Vörösmarty u.8.
H-3922 Taktaharkány
Tevékenység típusa, ágazat
oktatás
 
 
 
 
 
 
 
                              Tanulmányok
 
 
 
 
 
Időtartam
2004.                                                          2008.              2010.
Végzettség / képesítés
Tanító (Magyar Műveltségi terület)          Rajz tanár      Rajz, vizuális és környezetkultúra mester tanár
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
 
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Miskolci Egyetem Comenius                     Nyíregyházi Főiskola
 Tanítóképző Főiskola
Országos / nemzetközi besorolás
 
 
 
 
 
 
Egyéni készségek és kompetenciák
 
 
 
Anyanyelv(ek)
   Magyar
 
 
Egyéb nyelv(ek)
 
Eszperanto  középfokú C típusú nyelvvizsga
 
Önértékelés
 
Szövegértés
Beszéd
Írás
Európai szint (*)
 
Hallás utáni értés
Olvasás
Társalgás
Folyamatos beszéd
 
Német
 
B1
önálló nyelvhasználó
B1
önálló nyelvhasználó
B1
önálló
nyelvhasználó
B1
önálló nyelvhasználó
B1
önálló nyelvhasználó
Angol
 
A1
 
A1
 
A1
 
A1
 
A1
 
 
(*) Közös Európai Referenciakeret
 
 
Társas készségek és kompetenciák
  - jó kommunikációs készség
  - önismeret és mások megismerésének képessége
  - tolerancia, mások véleményének elfogadása
     - konfliktus-kezelési, motiválási képesség
     - munkáim során elsajátított jó alkalmazkodási készség multikulturális és oktatási környezethez;
     - empátia
 
 
Szervezési készségek és kompetenciák
  - alaposság
  - határozottság
  - tanulékonyság és találékonyság
  - jó szervezői készségek
 
  
 
 
 
 
Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák
- a Microsoft Office™ eszközök (Word™, Excel™ és PowerPoint™) megfelelő ismerete;
- adatrögzítési alkalmazások (Neptun) megfelelő szintű ismerete.
 
 
Művészi készségek és kompetenciák
-rajzi készség (olaj- és akril festmények készítése)
 
 
Egyéb készségek és kompetenciák
Passzív hobbi: zene, szépirodalom; színház, tárlatlátogatás
Aktív hobbi: festészet
Sport: úszás, futás
 
 
 
Járművezetői engedély(ek)
B