SZABADISKOLA 2013

FELHÍVÁS 2013. augusztus 5-15 között, tizennegyedszer nyitja meg kapuit, a már nemzetközivé lett Sárospataki Képzőművészeti Szabadiskola. 2011-ben vette fel, a 2011. februárban elhunyt Urbán György, sárospataki születésű festőművész nevét. Ezzel egy időben a korábbi szabadiskolai tevékenység mellé az ifjúsági művésztelep is párosul. A nyári kurzusok lebonyolítását, egy 1999-ben létrejött művészeti iskola igazgatója, Csetneki József képzőművész, a szervezési munkák oroszlán részét fölvállalva, művészbarátaival közösen indította el 2000 nyarán. Az iskola művésztanárai között találjuk Somogyi György Munkácsy-díjas, Aknay János Munkácsy- és Kossuth-díjas, Puha Ferenc, +Gubis Mihály, feLugossy László Munkácsy-díjas, Stark István, Wrobel Péter és Baksay József Munkácsy-díjas képzőművészeket, akik - tárlataikra készülve - együtt is alkotnak a növendékekkel. A Sárospataki Képzőművészeti Szabadiskola alapításánál is megfogalmazódott azon gondolat, hogy a Zebegényi illetve Szentendrei Szabadiskolák tapasztalatait hasznosítva, ezekhez hasonló jellegű formátumot kell létrehozni. Mi volt az alapító cél a pataki Szabadiskola létrehozásánál? Az elsődleges és legfontosabb alapelvek: a közös kreatív tevékenység, az alkotás, és az ismeretek, a tudás átadása. A szervezők mindezek megvalósítására alkalmas formát találtak a Szabadiskola keretein belül. A Sárospataki Képzőművészeti Szabadiskola művészeti programja, az alkotás mellett még egy fontos alapelvet határoz meg. Somogyi György korábbi művészeti vezető szavait idézve: „A cél az alkotás és a szemléletformálás. A közös cél: maga az alkotás, művek létrehozása oldott, kötetlen alkotói légkörben. Az iskola arculatát, keretét a közös tevékenység, az alkotás, a tudás hiteles átadása adja, ami a keretet megtölti.” A munka elsődlegességét mutatja, hogy évenként, száznál több munka készül, amelyből a hallgatók és a művésztanárok rendeznek kiállítást a szabadiskola zárónapján, a Múzsák Temploma előtti téren. Az elkészült munkákat rendszeresen bemutatják. A művésztanárok munkássága, szakmai felkészültségük, tudásuk, szemléletük és személyiségük is meghatározó volt a kialakuló szabadiskolánál. Az említett művészek mindegyike sajátos, egyéni képi világot teremtett meg, egyedi ábrázolásmód, kifejezőeszközök használata jellemző művészetükre. A hallgatók közül többen már ismerve a művésztanárok munkáit jöttek el a pataki Szabadiskolába. Szinte minden művésztanár hozott magával tanítványokat Szigetszentmiklósról, Szentendréről, Ráckevéről, Sárospatakról. Gyergyó vidékéről is érkezett Sárospatakra négy erdélyi fiatal, a Borsos Miklós Gyergyó-Csomafalvi Alapítványon keresztül, a szigetszentmiklósi Önkormányzat segítségével. 2000-ben, a németországi Mainingenben működő Népfőiskola tagjai közül nyolcan vettek részt a kurzuson. A Szabadiskola művésztanárainak célja a tíz napos kurzuson túl, egy olyan egész éves, folyamatos művészeti tevékenység, amelynek csupán kezdete, elindítója a nyári közös alkotói együttlét. A nyári kurzus során kialakult művészeti önállóság, egyfajta jártasság az egyes művészeti ágakban, az alkotási kedv, valamint a friss impulzusok a következő találkozásig eltelt időszakra is útravalóul szolgálnak, éreztetik hatásukat és ösztönzik a növendékeket az alkotói munka folytatására. 2013-ban is várjuk fiatal, képzőművészet iránt mélyebben érdeklődők jelentkezését. További részletek és jelentkezési lap a www.artert.hu oldalon találhatók, de megtalálhatók vagyunk az info@artert.hu e-mail címen, és telefonon is: 20/5696758, vagy akár személyesen, a 3950 Sárospatak, Kazinczy út 27. alatt, az ART ÉRT Művészeti Iskolában.