Tájékoztatás a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, melyre jelen levelükben részletesen kitérünk. Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el, illetve ez alapján tájékoztassák az érdeklődő szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban együtt: szülő) is.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. 

A beiratásra készülő, vagy információt kérő szülők az óvodát az info@artert.hu címen, vagy a 06 20 569 67 58-as telefonszámon érik el.