Virtuális Kiállítás

Az Új Széchenyi Terv keretében elnyertük a TÁMOP - 3.3.14.B-14/1-2013-0001 jelű, „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”, „Szellem és anyag” című pályázatot.

A pályázat célja volt olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron túli, nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” komponens) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.
A program olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatta, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. A konstrukció lehetőséget teremtett a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárult a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökkent a tanulók előítéletessége.
A pályázat – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönözte, amelyek keretében lehetőség nyílt az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.
Ezen túlmenően a pályázat „B” komponensének segítségével a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőségük nyílt nyelvtudásuk fejlesztésére, az idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére.

A programban lengyelországi partnerünk a krosnói Tadeusz Brzozowski Liceum Plastyczne volt. A program egy tanévet fogott át.

 

A projekt során két olyan – társadalmi státuszában és életkörülményeiben jelentősen eltérő – tanuló találkoztak, akik a közös projekt-végrehajtás alatt elfogadást, kapcsolatépítést, segítségnyújtást, felkarolást, segítő érintést tanultak. Ezek a kisközösségek a - tervek szerint - projekt után „visszatérve” közösségeikbe továbbadják azokat a szemléleti fejlesztést, melyek maguk is átélhettek a projekt alatt.

A projekt eseményei, a közös találkozó, a nyári táborozás, a közösen kezelt honlap, valamint a kulturális kirándulások olyan élménypontok a célcsoport tagjainak körében, amik a fotódokumentáció és a honlapon a projekt alatt feltöltött írások, visszaemlékezések segítségével még sokáig kifejtik hatásukat nem csak a projektbe bevont gyerekek, hanem iskolatársaik körében is.

A projekt során kialakított honlap a pályázó által üzemeltetett honlap aloldalaként üzemel, s mint ilyen, a projekt végeztével is tovább működik, ha nem is olyan gyakori frissítéssel, mint azt a projekt ideje alatt megszokhatta a weblap látogatója. A weboldal folyamatos elérhetősége jelentős erőt képvisel a fiatalok irányában tett fenntarthatósági törekvésekben.

A projekt során olyan emberi és közösségi kapcsolatok alakultak ki, amelyek egyenes következménye lett e kapcsolatok projekten túlmutató „intézményesülése”.

A két intézmény diákjai között virtuális képzőművészeti tárlaton történő részvétel lehetőségét hirdettük meg. A téma - híven a "Szellem és anyag" tematikához igazítottan - került kiírásra. A fotón beküldhető képek műfaji és technikai megkötéseit nem szabtuk meg szigorúan, így festészeti, grafikai, plasztikai és vegyes technikájú művek megszületését egyaránt terveztük.

A felkészítő tanároknak egy segédanyagot állítottunk össze, amelyet a diákok felkészítéséhez használhattak fel:

"A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy kardjába dőljön, fegyelmezzük ne csak gazdaságunkat, de eszméletünket is. A (vizuális)nyelv (pont-vonal-folt) az egyetlen szellemi tényező, amelynek anyagi és gyakorlati ereje s szerepe is van a képzőművészetben; ezért hatalmas, s ezért esendő.

De aki hibásan alkalmazza, az a szellem és anyag csodálatos csereforgalma révén hibásan is gondolkodik. S a hiba ragadósabb, mint az egészség. Erre szeretnénk különösen felhívni a figyelmet: hogy aki hibásan beszél, az hibásan gondolkodik is. A nyelv tele van kész képletekkel, amelyek amúgy is befolyásolják, gyakran meghamisítják, még gyakrabban helyettesítik az önálló gondolkodást, s ha most ezeket a kész képleteket is hibásan használjuk, duplán eltorzítjuk a gondolatot.

Ha az ember fülében működő egyensúlyérzék valamilyen oknál fogva megromlik, az ember tántorogni kezd s elesik; ha nyelvi érzéke satnyul el, akkor gondolatai kezdenek el bicegni, sántítani, botladozni, s végül hasra vágódik. Mert ne felejtsük el, hogy fogalmakban gondolkodunk, s hogy ezeknek egyetlen megjelenési formája számunkra a pont, a vonal és a folt.

Ezekből állíthatjuk össze szavainkat, abból mondatainkat. Minél több szavunk van, minél hajlékonyabb a szófűzésünk, árnyalatosabb a mondatunk, annál eredményesebben küzdhetünk a létért, azaz kenyerünkért és eszméinkért."

 

Az elkészült művek közül a 20 legnívósabb az intézményünk honlapjára kerültek fel.

Képek: