Június 8-án, hétfőn szülői értekezletet tartott a projekt a bevont gyerekek szüleinek a Sajóbábonyi iskolában. A közelgő Krosnói kiránduláson túl szó esett a Júliusban esedékes Keszthelyi nyári táborról is. A szülők kitöltötték a megfelelő nyilatkozatokat, majd tanácsokat kaptak arra vonatkozóan, milyen módon készítsék fel gyermekeiket a nagy utakra. Az úti okmányok utolsó ellenőrzésére is sor került.

Növendékeink a nyár folyamán gazdag tábori programból válogathattak.

Első táborunk június 12-16 között lesz a lengyelországi Krsonóban, a Szellem és Anyag - TÁMOP - 3.3.14.B-14/1-2014-0001 projetkünk keretében. 30 tanulónk vesz részt ebben a táborban. Ugyancsak e projekt keretében utazhat 30 tanulónk Keszthelyre, július 11-17. között.

Te hogyan csinálod? Családi nap volt a projekt jegyében Pácinban, 2015. 05. 31-én.  A napsütéses jó időben zajló programot a helyi önkormányzattal közösen szerveztük, bevonva a Máltai Szeretetszolgálatot is.

A családok kérése az volt, hogy a meleg ételre szánt pénzösszeget az általuk szervezett családi főzőverseny alapanyagainak biztosítására fordítsuk. A főzőverseny nagyon jól sikerült, mellette színpadi programok, „erős ember”, „ügyes asszony” vetélkedők voltak, valamint egészségügyi mérés, ugrálóvár és természetesen az Art Ért játszóháza.

Gyermeknapi programot szervezett a projekt és a Sajóbábonyi Iskola közösen. A gyermeknapon játszóház, sorversenyek, kulturális program várta a gyerekeket.

2015. május 29-én óvoda-szülő-gyerek programot tartott a projekt Edelényben az Óvodában. A programra meghívást kaptak olyan szülők is, akik óvodába fogják hozni gyermekeiket, valamint olyanok is, akiknek gyermekük jövőre iskolás lesz.

Az Art Ért rajztanár szakembere tartott egy bemutató, kedvcsináló foglalkozást a gyerekeknek a helyi óvónők segítségével. A foglalkozás végén a szülőkkel és az Óvodapedagógusokkal megbeszélést tartottak a további fejlesztés lehetőségeiről.

Esélyegyenlőségi programok az Art Ért Alapfokú Művészeti Iskolában - TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0178 c. projekt bemutatása

A konferencián bemutatásra került néhány legfontosabb probléma rövid bemutatása:

A földrajzi-társadalmi helyzet, az ebből adódó korlátok egy sor olyan problémát hoznak magukkal, amelyeket az oktatási rendszerben (nemcsak a sárospataki kistérségben, hanem az egész országban) már jó ideje megfigyelhetünk:

IKT képzés tanároknak

„Interaktív tábla, interaktív módszerek használata a tanítás-tanulás folyamatában” címmel bejegyzett akkreditált képzésen vett részt 2015. május 21-23-ig 14 oktatónk.

A képzés kapcsán bemutatták a ma már a legtöbb iskolában megtalálható digitális tábla teljes eszközrendszerét, valamint az azokon keresztül használható módszertanokat.

Pünkösd hétfőn újra kirándultak a gyerekek. Sárospatakra utaztak, ahol először megtekintették a Rákóczi vár kiállításait, majd részt vettek a Botkői csata megelevenítésében, a Vízikapunál.

A program nagyszerű élményeket hozott. A várban és a csata megtekintésekor is olyan időutazásban vehettünk részt, mely nem mindennapos diákjaink életében.

A programok élményeihez hozzájárult a kiváló napsütéses időjárás is.

 

A projekt kiemelt jelentősége, hogy útbaigazítást adjon több olyan területen, ami a mai általános iskolás-korú gyerekek körében nem teljesen tisztázott.

Tipikusan ilyen a dohányzásról, valamint az egyéb szerektől való függőségről kialakult téveszmék, és szociális környezeti ártalmak miatt kialakult torz ismeretek jelenléte a korosztály gondolkodásában.

Az ismeretterjesztésnek soha nem volt ilyen kiemelkedő jelentősége, hiszen az ellenoldali ismeretterjesztéssel, a negatív hatású média erejével kell szembenéznünk.

Oldalak