Életképek a sárospataki műhely életéből

Félév felé, többeket a rajz érettségire készülődés már megérintett. De jó ez, mert nagyon tudatosan készülnek a növendékek óráról órára. Ezen az órán is szín- és fényredukciós gyakorlatok voltak napirenden. Ebben segített a digitális fényképezőgép, a számítógép is.

http://www.youtube.com/watch?v=TtBhxgjBe54&context=C490ca0eADvjVQa1PpcFMzhGqw-1ZqdMj9TaRPQxOUWsC43esNW0g%3D

Novotny Tihamér
… És keressétek lényének fraktálszerűen gyarapítható morzsáit!
In memoriam Gubis Mihály

Az első félév után

Ha úgy vesszük, a vállalásunkat az első pillanatban túlléptük. A projektbe maximum 120 gyereket terveztünk. Ahogy a partner intézményekkel egyeztettük a programot, az együttműködési megállapodások előkészítésének időszakában, kimondatlanul is megerősödött bennünk, elhatározássá formálódott a szándék, és a felismerés, hogy több gyereket is elbír a program.

 

A program keretében eddig megvalósult elemek megimsertetésére és szakmai értékelésére kerül sor az Art Ért Művészeti Iskolában Sárospatakon, 2012. február 15-én, 17.00 órakor.
Beszámolunk a tanév beindításáról, a szakköri foglalkozások eddigi tevékenységéről, tapasztalatairól, a két lezajlott vetélkedősorozatról, illetve a tanulmányi kirándulásokról.

Januárban, a "Tehetség és Identitás" c. programban résztvevő, iskolás korú tanulók a Néprajzi Múzeumba látogattak, ahol egy játékos múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. A foglalkozás során megismerkedtek a régi mesterségekkel, a vidéki élet jellemzőivel. Az itt szerzett ismeretekről a játákos tárlatvezetést követően, vetélkedő formájában adtak számot. A budapesti kirándulás része volt az Országház és a Szent Korona megtekintése is.

Városunk vezetése hatalmas lépéseket tett a kortárs képzőművészet bemutatása, elterjesztése, megkedveltetése irányába Sárospatakon, mikor (mindenféle kulturális koncepciótól mentesen, a csőd szélén) két kiállítóhelyet, két új kulturális intézményt is „visszaszerzett”.

A Sárospataki Domján-ház hasznosítása (Az ökormányzathoz korábban eljuttatott anyag.)

2011. november végén első fokon pert nyert a Sárospatak ART ÉRT Alapítvány Sárospatak Város Önkormányzata ellen.

A város vezetése által indított, perbe foglalt követeléseket a galéria kilakoltatására és a bérleti szerződés önkormányzat által történt jogtalan felmondását követő időszakra bérleti- és használati díj megállapítása tárgyában a bíróság egyaránt elutasította.

A Hálózat céljai:

1. a közoktatási-köznevelési rendszer állapotának és az ezzel kapcsolatos jogalkotási folyamatnak a figyelemmel kísérése;

2. jogsértő törvényalkotás elleni fellépés;

3. érdemi társadalmi-szakmai-civil párbeszéd kezdeményezése a közoktatásról;

4. a nemzeti köznevelésről szóló törvénytervezet visszavonásának követelése;

5. kapcsolatfelvétel a közoktatásban-köznevelésben érintett társadalmi szereplőkkel:

Pácinban kezdetét vette a Tehetség és identitás program részét képező, telephelyenként megrendezésre kerülő vetélkedők sorozata. A jó hangulatú délutánon a diákok, játékos formában adtak számot az eddigi foglalkozásokon megszerzett tudásukról.

A három gárdában vegyesen voltak, helytörténetis, kézműves és képzőművészetes gyerekek így mindhárom tematika szerint tanuló diákok erősítették a csapatokat. Játékos és komolyabb hangvételű feladatok váltakoztak a délutánon. A pontok összesítése után kialakult megtörtént az eredményhírdetés és a jutalmak kiosztása.

Oldalak