Novotny Tihamér
… És keressétek lényének fraktálszerűen gyarapítható morzsáit!
In memoriam Gubis Mihály

Az első félév után

Ha úgy vesszük, a vállalásunkat az első pillanatban túlléptük. A projektbe maximum 120 gyereket terveztünk. Ahogy a partner intézményekkel egyeztettük a programot, az együttműködési megállapodások előkészítésének időszakában, kimondatlanul is megerősödött bennünk, elhatározássá formálódott a szándék, és a felismerés, hogy több gyereket is elbír a program.

 

A program keretében eddig megvalósult elemek megimsertetésére és szakmai értékelésére kerül sor az Art Ért Művészeti Iskolában Sárospatakon, 2012. február 15-én, 17.00 órakor.
Beszámolunk a tanév beindításáról, a szakköri foglalkozások eddigi tevékenységéről, tapasztalatairól, a két lezajlott vetélkedősorozatról, illetve a tanulmányi kirándulásokról.

Januárban, a "Tehetség és Identitás" c. programban résztvevő, iskolás korú tanulók a Néprajzi Múzeumba látogattak, ahol egy játékos múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. A foglalkozás során megismerkedtek a régi mesterségekkel, a vidéki élet jellemzőivel. Az itt szerzett ismeretekről a játákos tárlatvezetést követően, vetélkedő formájában adtak számot. A budapesti kirándulás része volt az Országház és a Szent Korona megtekintése is.

Városunk vezetése hatalmas lépéseket tett a kortárs képzőművészet bemutatása, elterjesztése, megkedveltetése irányába Sárospatakon, mikor (mindenféle kulturális koncepciótól mentesen, a csőd szélén) két kiállítóhelyet, két új kulturális intézményt is „visszaszerzett”.

A Sárospataki Domján-ház hasznosítása (Az ökormányzathoz korábban eljuttatott anyag.)

2011. november végén első fokon pert nyert a Sárospatak ART ÉRT Alapítvány Sárospatak Város Önkormányzata ellen.

A város vezetése által indított, perbe foglalt követeléseket a galéria kilakoltatására és a bérleti szerződés önkormányzat által történt jogtalan felmondását követő időszakra bérleti- és használati díj megállapítása tárgyában a bíróság egyaránt elutasította.

A Hálózat céljai:

1. a közoktatási-köznevelési rendszer állapotának és az ezzel kapcsolatos jogalkotási folyamatnak a figyelemmel kísérése;

2. jogsértő törvényalkotás elleni fellépés;

3. érdemi társadalmi-szakmai-civil párbeszéd kezdeményezése a közoktatásról;

4. a nemzeti köznevelésről szóló törvénytervezet visszavonásának követelése;

5. kapcsolatfelvétel a közoktatásban-köznevelésben érintett társadalmi szereplőkkel:

Pácinban kezdetét vette a Tehetség és identitás program részét képező, telephelyenként megrendezésre kerülő vetélkedők sorozata. A jó hangulatú délutánon a diákok, játékos formában adtak számot az eddigi foglalkozásokon megszerzett tudásukról.

A három gárdában vegyesen voltak, helytörténetis, kézműves és képzőművészetes gyerekek így mindhárom tematika szerint tanuló diákok erősítették a csapatokat. Játékos és komolyabb hangvételű feladatok váltakoztak a délutánon. A pontok összesítése után kialakult megtörtént az eredményhírdetés és a jutalmak kiosztása.

Határjárással majd ezt követően tematikus táborral intenzív szakaszába lépett az Art Ért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által elnyert TÁMOP pályázat megvalósítása. A nevelési–oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységét támogató projekt négy település, Boldogkőváralja, Pácin, Sárospatak és Taktaharkány települések partnerintézményeivel együtt zajlik.Az Art Ért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által benyújtott és támogatást nyert pályázat 3 tanórán kívüli foglalkozási tematikára épül.

Oldalak