alapítvány

Beke Pál: A közösségfejlesztés sárospataki lehetőségei című tanulmányát azzal a szándékkal közöljük, hogy rávilágítsunk a Sárospatak közművelődését irányító döntéshozók és szakemberek előtt arra az útra, amelyen régen járnunk kellene:"Az alábbiakban a közösségfejlesztés, vagy a kezdeményezés eredeti angol kifejezése, a ’community organization’ jelentéstartalmához közelítő település-és közösségfejlesztés, avagy más, ugyancsak elterjedt szinonim szókapcsolattal a települések humán fejlesztésének nevezett professzió Sárospatakon alkalmazható technikáit/módszereit, illetőleg az érdeklődők tájék

Olvad a jég? - Na de így, december elején? - kérdezhetnék az időjárásra figyelők. - Igen, mintha olvadna. - válaszolnák az önkormányzatot figyelők. A Közművelődési Tanács 2010-ben született, helyi közművelődési rendeletet megújítani, újra alkotni szándékozó javaslata a számtalan kérést, megkeresést, nyílt levelet, Kormányhivatali felhívást követően napirendre került Sárospatak Város képviselő testületének ülésén.

"HATÁROZAT
AZ ART ÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény FENNTARTÓI JOGÁNAK ÁTADÁSÁRÓL
A Sárospatak ART ÉRT Alapítvány kuratóriumának
2012. október 16-i ülésén
Határozat száma: 2012./III. (X. 16.)

„Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot…”

A Sárospatak ART ÉRT Alapítvány kuratóriumának soronkövetkező ülésére 2012. október 16-án, 18.00 órakor kerül sor az alapítvány székhelyén, a Sárospatak, Gárdonyi út 8. szám alatt.

Egy napirendi pontot tervezünk:

- A Sárospatak ART ÉRT Alapítvány alapfokú művészeti iskola fenntartói jogának átruházásáról szóló határozatunk megerősítése a Sátoraljaújhelyi Ügyészség felhívásának eleget téve:

"Egyéb körülmények azonossága esetén minél inkább elvet valaki „magától értetődő” normákat, annál kevésbé tisztel és tart be közmegegyezésesen érvényes normákat, s annál nagyobb lesz a felelőssége."

Aros János így gondolja alapítványunk építését... Sajátos, de sárospataki tevékenysége mentén már megismert mentalitása ez! Sajnálható!

Többen jelezték, hogy szeretnék megismerni az általunk Aros Jánosnak írt levél tartalmát:

"Sárospatak ART ÉRT Alapítvány
elnökétől
3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8.

Meglepő, egyúttal érdekes tendencia politikusok civil szerepvállalásának újabb eleme, miszerint Aros János, Sárospatak város FIDESZ-es polgármestere az alapító, FIDESZ-es Hajdu Imre szándékának megfelelően 2012. augusztus 22-től a Sárospatak ART ÉRT Alapítvány kuratóriumának tagja.

Novotny Tihamér
… És keressétek lényének fraktálszerűen gyarapítható morzsáit!
In memoriam Gubis Mihály

Városunk vezetése hatalmas lépéseket tett a kortárs képzőművészet bemutatása, elterjesztése, megkedveltetése irányába Sárospatakon, mikor (mindenféle kulturális koncepciótól mentesen, a csőd szélén) két kiállítóhelyet, két új kulturális intézményt is „visszaszerzett”.

A Sárospataki Domján-ház hasznosítása (Az ökormányzathoz korábban eljuttatott anyag.)

Oldalak

Feliratkozás RSS - alapítvány csatornájára